Javna dražba za prodajo nepremičnin na Šaredu

Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47-13-ZDU-1G, 50/2014 in 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja naslednjo JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola.

Predlog Proračuna občine Izola za leto 2017 in predlog Proračuna občine Izola za leto 2018

Predlog je dostopen na povezavi:

http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/

Uradne objave 1/2017

VSEBINA
– RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2017 in o Proračunu Občine Izola za leto 2018

O B V E S T I L O o končanem postopku javnega natečaja

Obveščamo vas, da je bil v postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta “Višji svetovalec – vodja Urada za družbene dejavnosti” v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola, za nedoločen čas, ki je bilo dne 28. 10. 2016 javno objavljeno na spletni strani Občine Izola ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Opis: Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. 2461 k.o. Izola,
· zemljišče s parcelno št. 2462 k.o. Izola.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU KORTE

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Korte se javno razgrne v času od 27. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure;ter v prostorih Krajevne skupnosti Korte, Korte 44, v ponedeljek od 8h-16h in sredo od 14h-17h.

Razgrnjeno gradivo bo dostopno na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki Občina/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte  bo:

v sredo, 18. januarja 2017 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Korte.

 

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

 

Poziv k imenovanju mladih delegatov za sodelovanje na sejah Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti v Strasbourgu v letu 2017

Namen iniciative-poziva je, da se vzpostavi dialog med mladimi in lokalnimi izvoljenimi predstavniki in da se omogoči mladim, da izrazijo svoja stališča in poglede na težave o katerih se razpravlja na sejah.

Zainteresirani naj izpolnijo prijavni obrazec do 10. januarja 2017. Veljavni bodo samo obrazci, ki bodo izpolnjeni preko spleta. http://www.coe.int/t/congress/files/topics/youth/call-2017_en.asp

 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola

Občina Izola objavlja nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcih, ki veljajo od 1.1.2017 dalje.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM  NAČRTU ZA OBMOČJE  KAJUHOVA – HUDOURNIK MORER (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in OKOLJSKEGA POROČILA

 

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljsko poročilo se javno razgrneta v času od 13. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure;

Razgrnjeno gradivo bo dostopno na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si/, v rubriki Občina/Občinska uprava/Urad za urejanje prostora/Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljskega poročila  bo:

v četrtek 5. januarja 2017 ob 16,00 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

V času javne razgrnitve se na razgrnjeno gradivo lahko poda pripombe in predloge. Te se vpiše v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, se jih pisno posreduje na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ali pošlje po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si.

Obvestilo o podaljšanju trajanja javne razgrnitve “Sprememb in dopolnitev ZN KHM” in okoljskega poročila

Javno naznanilo o podaljšanju trajanja javne razgrnitve ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAJUHOVA – HUDOURNIK MORER (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in OKOLJSKEGA POROČILA

Trajanje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«)in Okoljskega poročila se zaradi prazničnega obdobja podaljša do dne 25 januarja 2017. Dokumenta se javno razgrneta v času od 13. decembra 2016 do vključno 25. januarja 2017 v prostorih objekta Občinske uprave, Postojnska ulica 3, Izola: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano »Spremembe in dopolnitve ZN Khm«) in Okoljskega poročila bo:

v četrtek 5. januarja 2017 ob 16,00 uri

v prostorih: Kulturnega doma v Izoli

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×