Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. 2069/5 k.o. Izola.

Načrti ZIR

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 24/12, 78/16) je potrebno pri izdelavi in spreminjanju načrtov za zaščito in reševanje zagotoviti tudi sodelovanje zainteresirane javnosti.

(več …)

Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra

Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev posebne pravice uporabe javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko: 5392, k.o. 2628 Malija.

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na nepremičnini s parcelno številko: 4918, k.o. 2715 – Cetore.

Namera o ustanovitvi služnosti

Namera o ustanovitvi služnosti: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev služnosti na nepremičninah s parcelno številko: 2510/31, 2510/22, 2510/24, 2491/2, 2519/2, 2519/1, vse k.o. 2626 – Izola.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2018

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 24. a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-225/2017-1 z dne 15.11.2017, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA V JAVNEM INTERESU V OBČINI IZOLA ZA LETO 2018.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer;
· zemljišče s parcelno št. 2072/2 k.o. Izola.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drževe in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 in sprem.), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Odloka o proračunu Občine Izola za leti 2017 in 2018 (Uradne objave Občine Izola št. 4/17 z dne 6.3.2017), Pravilnika o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in 24. a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17-UPB), Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018.

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2018

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×