Sklep o prenosu premičnega premoženja v upravljanje javnemu zavodu Mestna knjižnica Izola

Sklep o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje javnemu zavodu Mestna knjižnica Izola

Sklep o prenosu premičnega premoženja v upravljanje javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Scuola elementare Dante Alighieri – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola

Sklep o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Scuola elementare Dante Alighieri – Osnovna šola Dante Alighieri Isola – Izola

Sklep o prenosu premičnega premoženja v upravljanje JVIZ Osnovna šola Livade Izola

Sklep o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje JVIZ Osnovna šola Livade Izola

Sklep o prenosu premičnega premoženja v upravljanje JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

Sklep o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje JVIZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

Sklep o prenosu premičnega premoženja v upravljanje JVIZ Vrtec Mavrica Izola

Sklep o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje JVIZ Vrtec Mavrica Izola