Javno naznanilo o vročitvi plačilnega naloga

Občina Izola, Občinski inšpektorat in redarstvo objavlja javno naznanilo o vročitvi plačilnih nalogov

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem in sicer:
– zemljišča s parcelno št. 159, 168/3, obe k.o. Izola.
– zemljišča s parcelno št. 4674/4 k.o. Malija.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2018

Občina Izola objavlja javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2018. Besedilo razpisa in prijavni obrazec se nahajata v razpisni dokumentaciji.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest in možnosti plakatiranja za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT-2018)

V prilogi.

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Občina Izola na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin

Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2018

Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018

Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra

Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra: Občina Izola objavlja namero za ustanovitev posebne pravice uporabe javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 1576/1, k.o. 2629 Dvori nad Izolo.

15.dnevna objava: 11.4.2018 – 26.4.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino ID znak: 2629 530

Območja zakupa v občini Izola in višina zakupnine za leto 2018

Občina Izola objavlja Sklep za zakup zemljišč v lasti Občine Izola in višino zakupnine za posamezno območje

 

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×