Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za solastniški delež do 3/8 nepremičnine ID znak: parcela 2626 616.

Veljavnost: 18.4.2019 do vključno 8.5.2019.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za del nepremičnine ID znak: del stavbe 2626-1848-1.

Veljavnost: 18.4.2019 do vključno 8.5.2019.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 1656/5.

Veljavnost: 18.4.2019 do vključno 8.5.2019.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za solastniški delež do ¼ nepremičnine ID znak: parcela 2715 4778/1.

Veljavnost: 18.4.2019 do vključno 8.5.2019.

Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola za leto 2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PRODAJNIH MEST V NAJEM

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – PARC. ŠT. 1275/4 K.O. IZOLA

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine parc. št. 1275/4 k.o. Izola v najem.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – PARC. ŠT. 4 K.O. IZOLA

Občina Izola objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine parc. št. 4 k.o. Izola v najem.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS v EP 2019

Sklep o volitvah v EP 2019