Uradne objave 21/2016

VSEBINA
- SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana št. 3505-8/2013, 3505-9/2013

Uradne objave 20/2016

VSEBINA
- SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu

 

Uradne objave 19/2016

VSEBINA
- ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016

 

Uradne objave 18/2016

VSEBINA 
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
- JAVNI RAZPIS razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Uradne objave 17/2016

VSEBINA
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in Okoljsko poročilo
- SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
- SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. št. 5392 k.o. Malija

Uradne objave 16/2016

VSEBINA
- SPLOŠNI POGOJI za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola

Uradne objave 15/2016

VSEBINA
-  SKLEP o štipendiranju Občine Izola za obdobje 2016/2017

Uradne objave 14/2016

VSEBINA
- SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev izbirne gospodarske javne službe upravljanja občinskega pristanišča Izola, št. 1750/2016, z dne 31. 5. 2016 s ceniki za komunalne, ribiške in gospodarske priveze
- SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, št. 1751/2016, z dne 31. 5. 2016 s ceniki za pogrebne storitve in najemnino grobnih prostorov
- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2016 (pomoč po pravilu »de minimis«)

Uradne objave 13/2016

- ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola
- SKLEP o določitvi cen plačljivih parkirišč na območju Občine Izola

Uradne objave 12/2016

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Izola v letu 2016.

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×