Uradne objave 14/2020

VSEBINA
– SKLEP o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova – hudournik Morer« (skrajšano: sklep o spremembah in dopolnitvah ZN KHM)

Uradne objave 13/2020

VSEBINA
– JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje
in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini
Izola za leto 2020 (pomoč po pravilu »de minimis«)
– Uradni popravek sklepa o določitvi cenika in režima parkiranja
na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola.

Uradne objave 12/2020

VSEBINA
– SKLEP o ceniku in režimu parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola
– SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov JVIZ SE Dante Alighieri Isola – OŠ Dante Alighieri Izola
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2626 1801/1
– PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu

Uradne objave 11/2020

VSEBINA
– ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola – Comune di Isola za leto 2019

Uradne objave 10/2020

VSEBINA
– SKLEP o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano: sklep o spremembah in dopolnitvah OPPN Šared)

Uradne objave 9/2020

VSEBINA
– ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2020
– SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
– ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov v zvezi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Uradne objave 8/2020

VSEBINA
– PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini
– SKLEP o preteklih presežkih javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Dante Alighieri Izola – SE Dante Alighieri Isola
– SKLEP o spremembi člana uredniškega odbora občinskega glasila Bobnič – La Crida

Uradne objave 7/2020

VSEBINA
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2628 113/1 k.o. 2628 – Malija (ID 6640660)

Uradne objave 6/2020

VSEBINA
– PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
– ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod

Uradne objave 5/2020

VSEBINA
– JAVNI POZIV za vložitev predlogov za imenovanje kandidata
za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza
Kocjančiča


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!