Uradne objave 1/2017

VSEBINA
– RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2017 in o Proračunu Občine Izola za leto 2018

Uradne objave 25/2016

VSEBINA
– SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar – marec 2017

Uradne objave 24/2016

VSEBINA
– JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Korte

Uradne objave 23/2016

VSEBINA
– SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Korte

Uradne objave 22/2016

VSEBINA
– JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer

Uradne objave 21/2016

VSEBINA
– SKLEP o razveljavitvi sklepa Župana št. 3505-8/2013, 3505-9/2013

Uradne objave 20/2016

VSEBINA
– SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu

 

Uradne objave 19/2016

VSEBINA
– ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2016

 

Uradne objave 18/2016

VSEBINA 
– JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v občini Izola za leto 2017
– JAVNI RAZPIS razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Uradne objave 17/2016

VSEBINA
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Oprema v Izoli in Okoljsko poročilo
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 5404/8, 5404/10 in 5406/2, vse k.o. Malija
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine s parc. št. 5392 k.o. Malija

PRIJAVA NA E-OBVESTILA

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji prejemanja E-obvestil.

×

HVALA

Vaša prijava je bila uspešna.

×