Uradne objave 3/2019

– Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
– Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019

Uradne objave 2/2019

– Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola

Uradne objave 1/2019

– Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini
Izola za leto 2019

Uradne objave 25/2018

– Sklep o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju
januar – marec 2019

Uradne objave 24/2018

– Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana

Uradne objave 23/2018

– Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za
predstavnike italijanske narodne skupnosti
– Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne
narodne skupnosti Izola

Uradne objave 22/2018

– Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev

Uradne objave 21/2018

– Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo UPB1

Uradne objave 20/2018

– Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade

Uradne objave 19/2018

– Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
– Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra