Življenje v Izoli

05 / Promet

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

4. septembra 2018
Štirinajsta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola

Julija se je SPV sestal na štirinajsti seji. Člani so obravnavali pobudo za ureditev prometa na povezovalni cesti skozi sosesko TPC Livade, kjer so sprejeli sklep, da bo predlog ureditve strokovno proučila Tehnična komisija SPV. Na seji je bil predstavljen dopolnjen predlog ureditve parkirišča pri OŠ Vojke Šmuc. Člani SPV so soglašali, da se predlog predstavi tudi staršem na prvem roditeljskem sestanku, ki bo v septembru 2018. V nadaljevanju je SPV obravnaval štiri pobude občanov za ureditev prometne signalizacije oziroma omejitev prometa: v bližini objektov na Kajuhovi ulici št. 25, 27 in 29, na Podvozni cesti, na cesti pri hotelu Belvedere in na funkcionalnih zemljiščih objektov na Kajuhovi ulici 10, 12, 14 in 16. Člani SPV so sprejeli sklepe, da predlog ureditve pri hotelu Belvedere in na Podvozni cesti prouči Tehnična komisija SPV, pri preostalih dveh predlogih pa so soglašali s predlagano ureditvijo. Pod točko razno so se člani dogovorili za datum naslednje seje SPV.

17. julija 2018
Trinajsta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola

Aprila se je SPV sestal na trinajsti seji. Seje se je udeležil predstavnik podjetja, ki je izvedlo digitalizacijo načrta šolskih poti za OŠ Vojke Šmuc in OŠ Livade, ter predstavnica Agencije RS za varnost prometa. Predstavila sta izdelana digitalizirana načrta, ki ju je SPV občine Izola pridobil preko javnega poziva Agencije RS za varnost prometa, ter Portal šolskih poti, kjer sta oba načrta tudi dostopna (http://solskepoti.avp-rs.si/). Člani SPV so sprejeli sklep, naj se digitalizirana načrta prevede tudi v italijanščino, pristopi pa naj se še k digitalizaciji načrta šolski poti za podružnično šolo v Kortah. Predstavljen je bil predlog ureditve parkirišča pri OŠ Vojke Šmuc. Člani SPV so sklenili, da ga je potrebno predstaviti tudi učiteljem in Svetu staršev OŠ Vojke Šmuc. Na seji so se člani seznanili z odzivom na poslane prošnje za sodelovanje in donatorstvo, s spremembami Statuta Občine Izola, z informacijami z usposabljanja za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, informacijami z regijskega posveta SPV, datumom za izvedbo akcije »Varno na kolo« in aktivnostmi za izdelavo letaka »Vozite počasi«. Podan je bil tudi predlog, da se ponovi zelo uspešna akcija obnovitve poznavanja prometnih predpisov, ki je bila izvedena v izolskih društvih upokojencev.

24. aprila 2018
Dvanajsta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola

Januarja se je SPV sestal na dvanajsti seji. Člani SPV so obravnavali in sprejeli Program dela in finančni načrt SPV za leto 2018. V letu 2018 so predvidene štiri večje akcije, ki se navezujejo na nacionalne akcije Agencije za varnost prometa, in sicer Bodi viden – Bodi previden, Varno na kolo, Evropski teden mobilnosti in Začetek šolskega leta. Za izvedbo vseh aktivnosti ima SPV na voljo 4.500 evrov. V nadaljevanju seje so se prisotni seznanili tudi s predlogi za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti, ki so jih na podlagi istoimenskega priročnika pripravile vse tri osnovne šole. Izpostavljenih je bilo devet predlogov: ureditev kolesarnic pri šolah, izvedba parkirišča za skiroje pri vseh treh šolah, izdelava zloženke za promocijo pešačenja (primerne za osnovnošolske otroke), podpora šolam pri izvajanju pešbusov, promocija kolesarskih poti v okviru Občine, podpora pri objavah teh dejavnosti v lokalnih medijih, nadaljevanje medgeneracijskega sodelovanja s prostovoljci, izdelava seznama oseb/prostovoljcev, s katerimi bi se osnovne šole lahko povezovale za zagotavljanje večje varnosti pri organizaciji kolesarskih izpitov in drugih organiziranih dnevnih ter zagotovitev sredstev v okviru finančnega načrta SPV. Člani SPV so se na seji seznanili tudi z realizacijo sklepov SPV in Tehnične komisije SPV v letu 2017.

24. aprila 2018
Enajsta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola

Decembra se je SPV sestal na enajsti seji. Člani SPV so se seznanili z aktivnostmi, kot so digitalizacija šolskih poti za OŠ Vojke Šmuc in OŠ Livade, ki jo je SPV prejel s prijavo na “Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2017”, z izvajanjem ukrepov za rešitev problematike parkiranja pri prizidku OŠ Livade ter poslušali kratek povzetek s Posveta občinskih SPV, ki je bil v oktobru v Ljubljani.

Seznanili so se s Priročnikom za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti kjer so sprejeli sklep, da bodo vse tri osnovne šole pripravile predloge za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti. Obravnavali so ponudbo za nakup učnih pripomočkov za mentorje prometne vzgoje ter zakonske novosti Zakona o voznikih, ki so vezane na delo SPV. Na koncu so obravnavali osnutek Programa dela in finančnega načrta SPV za leto 2018, ki ga mora SPV sprejeti do 31. januarja za tekoče leto.

3. februarja 2016
Sprejet poslovnik

Dne 02.02.2016 so člani sveta sprejeli poslovnik, skladno s katerim bodo delovali in poslovali.
Do sedaj so se člani sestali že na treh rednih sejah, na katerih so začrtali smer dela in problematiko, s katero se bodo spopadali.

13. oktobra 2015
Formiran občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Pretekli teden se je formiral občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v katerem so v skladu z občinskim odlokom predstavniki treh osnovnih šol v občini, dveh vrtcev, policijske postaje, upravne enote, občinskega sveta in občinske uprave. Svetu predseduje Maja Cetin, sicer ravnateljica Osnovne šole Livade, namestnica predsednice pa je Breda Pečan, občinska svetnica.
Več

29. septembra 2015
Konstituiran je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Dne 28.09.2015 je bila konstitutuvna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izola. Za predsednico sveta je bila izvoljena ga. Maja Cetin, za podpredsednico pa ga. Breda Pečan.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine kot sestavni del civilne družbe skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter skrbi za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.