Vivere a Isola

05 / Traffico

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

23 Gennaio 2017
Prihodnost našega mesta in občine oblikujmo skupaj

V okviru projekta Celostne prometne strategije občine Izola, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo z namenom vključitve občanov in upoštevanja stališč vseh vrst deležnikov pri izdelavi strategije, konec preteklega in v pričetku letošnjega leta izvedli zadnji dve javni razpravi.

 

Tretjo javno razpravo „Sprehod skozi vizijo našega prostora – ukrepajmo danes za prijaznejši jutri“ smo 8. decembra 2016 posvetili predvsem oblikovanju prioritet, predlogov in vizije razvoja prometa v občini.  Večina udeležencev je glasovala za „občino s povezanim sistemom javnega prometa, urejenimi kolesarskimi in peš potmi (učinkovito)“, „ekonomsko močno občino, ki spodbuja možnosti zaposlovanja (podjetno)“ in ki „spodbuja staro mestno jedro brez avtomobilov“. Na temo izoblikovane vizije prometne ureditve občine bo v prihodnjih mesecih prostorih Občine Izola na ogled tudi razstava.

Na četrti javni razpravi „Skupaj oblikujmo prihodnost našega mesta in občine“ smo 5. januarja 2017 s pomočjo udeležencev oblikovali nabor ukrepov s ciljem doseganja zastavljene vizije in prioritet trajnostne mobilnosti. Glavnino glasov so pri tem prejeli predlogi ukrepov za „zagotavljanje transparentnosti odločanja v vseh fazah celostnega načrtovanja prometa“, dopolnitev manjkajočih delov površin za pešce ob glavnih cestah v mestu in naseljih“, „dopolnitev manjkajočih delov površin za kolesarje ob glavnih cestah v mestu in naseljih“, „vzpostavitev lokalnega sistema in pomorskega sistema javnega potniškega prometa“ ter zmanjšanje negativnih vplivov parkiranja v mestu“.

Rezultati javnomnenjskih raziskav, izvedenih v drugi fazi projekta, so še dodatno podprli mnenja, pridobljena tekom javnih izmenjav mnenj. Kot najpomembnejše strateške cilje so anketiranci navedli varnost pešcev in kolesarjev, visoko kakovost bivanja in varnost otrok ter učinkovitejši javni potniški promet. Intervjuvani predstavniki desetih organizacij iz območja občine Izola pa so poudarili tudi nujnost upoštevanja potreb različnih skupin občanov, vseh predelov občine, tudi zaledja, ter dnevnih in sezonsko povečanih migracij iz sosednjih občin. Poleg tega so izpostavili pomembnost enotnega sistema ukrepov na območju celotne občine, pri čemer je, med drugim, ključnega pomena tudi dostopnost čim večjega števila površin, cestišč, sprehajalnih stez in ostalih občanom namenjenih prostorov z reševalnim vozilom, z namenom hitrega in učinkovitega interveniranja. Občani si želijo tudi enotne kartice, ki bi ponujala storitve parkiranja, izposoje koles, uporabe javnih prevoznih sredstev, storitve na plaži in druge dejavnosti. Eno večjih težav po mnenju intervjuvancev predstavljajo navade, ki bi jih bilo potrebno preusmerjati s ciljno usmerjenim pristopom (dražjim gorivom, parkirnino, cestnino in podobnim). Pri tem so izrazili dvom, da brez začetne spodbude v obliki subvencij, kulture uporabe ne bo mogoče spremeniti.

Z zadnjima javnima razpravam in javnomnenjskimi raziskavami se tako počasi približujemo končnemu izoblikovanju Celostne prometne strategije občine Izola, do katerega pa sledita še dve delavnici z izbrano ključno zainteresirano javnostjo in sprejem strategije. V prvih pomladnih mesecih občane vljudno vabimo k udeležbi na zaključni prireditvi na prostem, na kateri bomo med anketiranci, ki so v začetnih fazah oddali veljavno izpolnjen vprašalnik, izžrebali srečne dobitnike nagrad, ki jih bomo podarili v zahvalo za sodelovanje pri sooblikovanju skupne prometne prihodnosti naše občine.

NOVITA' SUL SITO

3 Marzo 2021
È morto Gianfranco Siljan

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola comunica, con profondo dolore, che il 2 marzo 2021 è scomparso Gianfranco Sil...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!