Vivere a Isola

05 / Traffico

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

7 Aprile 2017
VABILO K SODELOVANJU PRI KONČNEM OBLIKOVANJU CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE IZOLA

Občinski svet Občine Izola bo na seji 20. aprila 2017 obravnaval novo prometno strategijo, ki jo je Občina Izola pripravila ob sodelovanju s konzorcijem podjetij MK Projekt d.o.o., PNZ d.o.o., b22 d.o.o. in podizvajalci.

Enoletni projekt priprave Celostne prometne strategije (CPS), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se bo zaključil meseca maja. Za nami je vrsta uspešno izvedenih aktivnosti, v katere je bila aktivno vključena javnost. V prvih treh fazah so bile izvedene kar štiri javne razprave, štiri delavnice z ožjo in širšo delovno skupino, štiri javnomnenjske raziskave, razstava o viziji prometne ureditve v občini in nagradna igra za sodelujoče občane v uvodni anketni raziskavi, namenjeni analizi stanja v občini. V soboto, 8. aprila, smo za občane v namen spodbujanja in osveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti izvedli tudi zaključno prireditev, ki je potekala v Parku Pietro Coppo v okviru prireditve „Dan za spremembe“. Obiskovalci dogodka so si lahko ogledali video predstavitev poteka ustvarjanja nove strategije in učinkov, ki jih ta prinaša, se okrepčali s kolesarskim zajtrkom, najmlajši pa so se preizkusili v risanju s kredami na temo tovrstne mobilnosti. V zahvalo za sodelovanje v lanskoletni anketi o prometu in javnih površinah v občini smo podelili tudi električno mestno kolo.

Poglavitna prednost celostnega načrtovanja je torej participativen, celovit in trajnosten pristop. Sodelovanje strokovnjakov in občanov ves čas trajanja priprave strategije je bistvenega pomena za zagotavljanje kar najširšega konsenza o potrebnosti uresničevanja strategije.

Ključno je bilo tudi za pripravo akcijskega načrta, ki je osrednji izvajalski del strategije in natančno opredeljuje kratkoročne ukrepe po posameznih stebrih (trajnostno načrtovanje, peš, kolesarski, javni potniški in motorni promet), ki se bodo izvedli v prvih petih letih od leta sprejetja, tj. do leta 2022, predvideno pa je tudi spremljanje kazalcev, revizija strategije in prenova vsakih pet let. Prvi steber stremi k vzpostavitvi celostnega prometnega načrtovanja in predvideva ukrepe izpeljave promocijskih akcij na temo trajnostne mobilnosti, izdelave mobilnostnih načrtov, organizacije občinske uprave, uravnoteženju proračunov in izvajanja CPS. Drugi steber je usmerjen k uveljavitvi hoje kot pomembnega potovalnega načina, akcijski načrt za področje pešačenja pa zajema ukrepe za razvoj omrežja za hojo, vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah potovanj, nadgraditev varnih poti v šolo in povečanje privlačnosti pešpoti. Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja predstavlja poglavitni smoter tretjega stebra, za dosego katerega so predvideni ukrepi za razvoj površin za kolesarje, vzpostavitev in vzdrževanje evidence o obsegu in navadah kolesarjev, vzpostavitev sistema izposoje koles in povečanje privlačnosti kolesarskih površin. Četrti steber želi razviti privlačen javni potniški promet, za uresničitev česar je potrebno izvesti ukrepe za prilagoditev voznih parkov, izboljšanje ponudbe JPP, ureditev postajališč in vzpostavitev multimodalnega centra. Peti steber predvideva spremembo navad uporabnikov motoriziranega prometa, za kar so bili izbrani ukrepi za optimizacijo sistema upravljanja z mirujočim prometom in izvajanja parkirne politike, umirjanje prometa in vzpostavitev e-mobilnosti oziroma novih načinov mobilnosti.

Občanke in občane občine Izola vljudno pozivamo k obisku spletne strani Občine Izola http://izola.si/zivljenje-v-izoli/promet/celostna-prometna-strategija-obcine-izola/, kjer je objavljen osnutek strategije. Vaša opažanja in predloge sprejemamo do vključno 17. aprila 2017 na e-naslov posta.oizola@izola.si.

Celostna prometna strategija občine Izola bo tako tudi zahvaljujoč občanom postala strateški dokument, v katerem bodo predvidene poglavitne smernice prometnega razvoja v prihodnjih letih in predstavlja začetek reševanja izzivov v prometu ter ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Na podlagi sprejete strategije in akcijskega načrta se bo Občina lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Za več informacij se lahko obrnete na kontaktno osebo izdelovalca celostne prometne strategije za občino Izola iz podjetja PNZ d.o.o., mag. David Trošt u.d.i.g., na telefonsko številko 01 589 65 21 ali Špelo Guštin iz Občine Izola na telefonsko številko 05 66 00 223.

CPS_osnutek

 

 

NOVITA' SUL SITO

3 Marzo 2021
È morto Gianfranco Siljan

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola comunica, con profondo dolore, che il 2 marzo 2021 è scomparso Gianfranco Sil...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!