Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta Mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
Opombe: sprejeli tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta "ADRIACTIVE - ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta Mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta "ADRIACTIVE - ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES"
Opombe: sprejela tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta "Športno vodni park Pradisjol"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42.člen Statuta mestne Občine Koper, 56. člen Statuta Občine Izola, 31. člen Statuta Občine Piran, Dogovor o pripravi regionalenga prostorskega načrta "Športno vodni park Pradisjol
Opombe: sprejela tudi Župan MKI in Občine Piran
Veljati začne: 31-5-2018
30-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 8/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola
Veljati začne: 31-5-2018
21-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
ODLOK o spremambah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o zavodih, 97. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6-6-2018
21-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Mehano-Stavbenik (za ureditvena območja I 5/7, 5/10 ter delno I 5/6, I 5/8, I 5/9)
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 23-5-2018
21-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 7/2018
URADNI POPRAVEK Sklepa o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper-Izola, št. 3505-30/2017
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 30-11--0001
14-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 6/2018
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno območje Industrijske cone v Izoli (skrajšano: Sklep o pripravi SD OPPN CMI-vzhod)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 57.člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 15-5-2018
14-5-2018, E-Uradne objave občine Izola 6/2018
SKLEP o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper - Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 66. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. člen Statuta mestne Občine KP, 56. člen Statuta Občine Izola, Dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper - Izola med MOK in OI
Veljati začne: 15-5-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Statut Občine Izola, Odlok o proračunu Občine Izola za leto 2018, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola, priglašena shema državne pomoči št. M001-5874190-2017 (Ministrstvo za finance)
Veljati začne: 16-4-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o ureditvenem načrtu "Malija" (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta
Veljati začne: 1-5-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
STATUT Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 119. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1-5-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o gospodarskih javnih službah v občini Izola (UPB)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119 in 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1-5-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. (UPB)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119. in 119.b člen Poslovnika Občinksega sveta Občine Izola
Veljati začne: 1-5-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ZAKLJUČNI RAČUN
Pravna podlaga: 98. člen Zakona o javnih financah, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-4-2018
16-4-2018, E-Uradne objave občine Izola 5/2018
ODLOK o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 1-5-2018
12-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 4/2018
ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 149.člen Zakona o varstvu okolja, 3.,6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, , 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v OI, 30. in 101. člen Statuta OI
Veljati začne: 27-3-2018
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: 29. in 64. člen Zakona o lokalni samoupravi
Veljati začne: 20-3-2018
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
ODLOK o tržnem redu (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta OI, 119 in 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 20-3-2018
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 20-3-2018
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Izola - comune di Isola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 2. odstavek 83.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 6-3-2018
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah v Mandraču in v e-uradnih objavah za leto 2013
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2014
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objalvjenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2015
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
5-3-2018, E-Uradne objave občine Izola 3/2018
KAZALO objavljenih aktov v e-uradnih objavah za leto 2016
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
12-2-2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2018
Dopolnitev in čistopis sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova - hudournik Morer v Izoli, zahodno območje (skrajšano: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN KHM - zahodno območje)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 13-2-2018
12-2-2018, E-Uradne objave občine Izola 2/2018
KAZALO objavljenih aktov v Uradnih objavah za leto 2017
Vrsta predpisa: SEZNAM
Veljati začne: 30-11--0001
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
SKLEP o izbrisu zaznambe javnega dobra
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 16-1-2018
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano "OPPN Šared") (uradno prečiščeno besedilo)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta OI
Veljati začne: 30-1-2018
15-1-2018, E-Uradne objave občine Izola 1/2018
ODLOK o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo - UPB2)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta OI
Veljati začne: 30-1-2018
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29., 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta OI, 131. člen Poslovnika Občinskega sveta OI, Odlok o proračunu OI za leto 2017, Odlok o rebalansu proračuna OI za leto 2017
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Izola za financiranje izdatkov za odpravo posledic hudega neurja in poplav v letu 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 49.člen Zakona o javnih financah in 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
ODLOK o spremembi proraluna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-12-2017, E-Uradne objave občine Izola 20/2017
SKLEP o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 30.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola
Veljati začne: 28-12-2017
27-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 19/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v jevnem interesu v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: Zakon o športu, 24.a člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda CKŠP Izola, sklep Župana OI št. 410-225/2017-1
Veljati začne: 27-11-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 4. in 63. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 3., 7. in 35. člen Zakona o gospodarskih javnih služ., 3. in 17. člen Z. o prekških,m30. in 101. člen Statuta OI, 5. in 11.člen Odl. o gosp. j. služb. v OI
Veljati začne: 5-12-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje naselja Šared (skrajšano OPPN Šared)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53.a in 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju, 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 21-11-2017
20-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 18/2017
ODLOK o taksi za oglaševanje prodaje blaga in storitev v občini Izola
171803a.pdf pregledna karta
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9. člen Zakona o financiranju občin, 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 3. in 17. člen Zakona o prekrških, 1. in 2. člen Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5-12-2017
13-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 17/2017
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu občine Izola za leto 2017 in 2018, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 24/a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP
Veljati začne: 13-11-2017
13-11-2017, E-Uradne objave občine Izola 17/2017
ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (uradno prečiščeno besedilo
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30.člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 13-11-2017

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!