Comune di Isola

04 / Ricerca atti normativi

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Ricerca atti normativi
Il numero di posti ufficiali :
/
Mostra:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

26-2-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Odlok o ustanovitvi in organizaciji enot in služb civilne zaščite za območje občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53., 10., 102. in 147. čl. Zakona o narodni obrambi; 102. in 104. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 6-3-1971
Prenehal veljati: 3-2-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 2/79
26-2-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Sklep
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. in 13. čl. Zakona o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 22-1-1971
31-1-1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1971
Odredba o obveznem dostavljanju cenikov za obrtne in gostinske storitve
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: 14., 16. in 26. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, II. tč. Odloka o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za obrtne in gostinske storitve; 150. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 31-1-1971
Prenehal veljati: 16-6-1973
Razlog prenehanja: nov odlok
31-12-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 28/1970
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja 1971 do 31. marca 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 52. čl. Zakona o financiranju družbeno - političnih skupnosti v SR Sloveniji; 111. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 1-1-1971
4-12-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 26/1970
Odlok o zadržanju cen za posamezna živila in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 13. in 20. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, 2. tč. Odloka o maksimiranju cen za posamezna živila in storitve; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 5-12-1970
20-11-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1970
Soglasje k ceniku za uporabo tržnice in ribarnice v Izoli
Vrsta predpisa: SOGLASJE
Pravna podlaga: 13. čl. zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki si opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 102. čl. Statuta občine Izola ter na podlagi Predloga Splošnega komunalnega podje
Veljati začne: 28-11-1970
Prenehal veljati: 24-7-1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 13/76
20-11-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1970
Sklep o povprečnih osebnih dohodkih za nekatere poklice na območju občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 19. čl. Zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih
Veljati začne: 7-10-1970
30-10-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Odlok o splošni prepovedi parcelacije na zazidalnem območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 16. čl. Zakona o urbanističnem planiranju in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 31-10-1970
Prenehal veljati: 3-7-1976
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/76
30-10-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Odlok o najnižjem znesku osebnega dohodka za nekatara dela in poklice delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 19. čl. Zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7-11-1970
30-10-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Cenik za uporabo tržnice in ribarnice v Izoli
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena in 2. čl. Odloka o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena v občini Izola ter 5. čl
Veljati začne: 7-11-1970
31-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1970
Tržni red
Vrsta predpisa: TRŽNI RED
Pravna podlaga: 45. čl. Temeljnega zakona o blagovnem prometu in 5. čl. statuta Splošnega komunalnega podjetja Izola
Veljati začne: 8-8-1970
17-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o osebnem dohodku in pavšalnem povračilu za kritje materialnih in drugih stroškov funkcionarjem in članom obalnega sveta Koper ter njegovih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 4. in 6. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 25-7-1970
17-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o potrditvi tržnega reda
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 45. čl. Temeljnega zakona o blagovnem prometu; 3., 8. ter 155. čl. Temeljnega zakona o prekrških in 102. čl. statuta občine Izola
Veljati začne: 25-7-1970
Prenehal veljati: 14-7-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
17-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. tč. Odloka o premijah za kravje mleko v letu 1970 in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18-7-1970
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Začasni poslovnik obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 9. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30-6-1970
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o razmejitvi pristojnosti pri urejanju notranjih razmerij v upravnih organih obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9. čl. zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji; dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 18-7-1970
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. statuta občine Izola; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 5. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena
Veljati začne: 18-7-1970
Povezani predpisi:
22-10-1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30-10-1976

10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o načinu urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih površin na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 1., 6. in 8. čl. Zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18-7-1970
Prenehal veljati: 23-10-1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o osebnem dohodku in povračilu potnih in drugih stroškov funkcionarjem, odbornikom in članom skupščinskih teles v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18-7-1970
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30-11--0001
27-6-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1970
Soglasje k cenam avtoturističnega podjetja "Slavnik" Koper v javnem mestnem prometu na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 5. čl. Odloka o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Veljati začne: 5-7-1970
6-6-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 6. čl. temeljnega zakona o financiranju družbeno političnih skupnosti; 3. tč. 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14-6-1970
6-6-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 48. čl. temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14-6-1970
Prenehal veljati: 10-7-1971
Razlog prenehanja: Odlok o prenehanju veljavnosti
30-5-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o hišnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 7. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih; 2., 6., 8., 56. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7-6-1970
Prenehal veljati: 5-4-1980
Razlog prenehanja: nov odlok, UO 8/80
Povezani predpisi:
10-7-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30-11--0001

30-5-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1969
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 66. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 26-5-1970
30-5-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o obveznem fluorografiranju prebivalstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7-6-1970
Prenehal veljati: 22-11-1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 22/74
23-5-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1970
Odlok o redu, čistoči in varnosti v javnih kopališčih v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 31-5-1970
Prenehal veljati: 31-3-1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 7/79
16-5-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1970
Odlok o organizaciji uprave obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 24-5-1970
21-3-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. čl. temeljnega zakona o upravnih taksah; 2. čl. Zakona o upravnih taksah
Veljati začne: 29-3-1970
21-3-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom obalnega sveta Koper med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. točka 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov
Veljati začne: 29-3-1970
Povezani predpisi:
31-3-1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/5
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8-4-1972

14-3-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o družbeni denarni pomoči
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 25. in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22-3-1970
14-3-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o ravni stanarin na območju občine Izola v letu 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 2. tč. Odloka o ukrepu neposredne družbene kontrole cen za stanarine; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 15-3-1970
14-3-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o obvezni splošni in sistematični deratizaciji na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljenega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22-3-1970
21-2-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi predsednika obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29-1-1970
21-2-1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi podpredsednikov obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29-1-1970

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!