Comune di Isola

05 / Organi del comune

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Registro delle interrogazioni e mozioni consiliari
Status:
Data dell'iniziativa:
3-6-2021, Izola prihodnosti
Subvencioniranje odlaganja odpadne azbestne kritine
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Subvencioniranje odlaganja odpadne azbestne kritine
Pobuda: 279648.pdf
3-6-2021, Izola prihodnosti
Razbremenitev obremenitve na parenzani pod Šaletom z ureditvijo vzporedne poti, ki bi bila namenjena prvenstveno pešcem.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Razbremenitev obremenitve na parenzani pod Šaletom z ureditvijo vzporedne poti, ki bi bila namenjena prvenstveno pešcem.
Pobuda: 279649.pdf
3-6-2021, Ponosni na Izolo
Promoviranje predela kjer se je potopila ladja Rex
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Promoviranje predela kjer se je potopila ladja Rex
Pobuda: 279646.pdf
22-4-2021, Izola je naša
Umiritev prometa na območju med Bazoviško ulico, gasilskim domom, športno dvorano in otroškimi igrišči.
Pobudnik: Izola je naša
Vsebina: Umiritev prometa na območju med Bazoviško ulico, gasilskim domom, športno dvorano in otroškimi igrišči.
Pobuda: 275222.pdf
Odgovor: 278456.pdf
Datum rešitve: 3-6-2021
Vsebina rešitve: Ureditev posebnega pasu za pešce v modri barvi.
22-4-2021, Lista Izolani
Nakup zemljišč na območju Ladjedelnice.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Nakup zemljišč na območju Ladjedelnice.
Pobuda: 275221.pdf
Odgovor: 278456.pdf
Datum rešitve: 3-6-2021
Vsebina rešitve: Trenutno je preuranjeno sprejeti odločitev o nakupu ladnjedelnice.
18-3-2021, Lista Izolani
Kdo je pristojen za ndazor nad doslednim uresničevanjem in izvajanjem določil Pogodbe o koncsiji med Občino Izola (koncedent) in Marinvset d.o.o. Tomažičeva 4 (koncesionar)?
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Kdo je pristojen za ndazor nad doslednim uresničevanjem in izvajanjem določil Pogodbe o koncsiji med Občino Izola (koncedent) in Marinvset d.o.o. Tomažičeva 4 (koncesionar)?
Vprašanje: 271137.pdf
18-3-2021, Izola prihodnosti
Vzdrževanje zunanjih fintess naprav in namestitev nove lokacije zunanjih fintess naprav bližje mestnemu jedru.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Vzdrževanje zunanjih fintess naprav in namestitev nove lokacije zunanjih fintess naprav bližje mestnemu jedru.
Odgovor: 275581.pdf
Datum rešitve: 4-6-2021
Vsebina rešitve: V pripravi je nabor možnih lokacij za umestitev fitnesa na prostem
12-11-2020, Lista Izolani
Sprememba Pravilnika o dovolilnicah za promet na območju s posebnim prometnim režimom.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Sprememba Pravilnika o dovolilnicah za promet na območju s posebnim prometnim režimom.
Pobuda: 259155.pdf
Odgovor: 267894.pdf
Datum rešitve: 4-2-2021
Vsebina rešitve: Imenovana je bila delovna skupina za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev Pravilnika.
1-10-2020, Socialni demokrati
Občinska uprava Občine Izola naj do konca marca 2021 pripravi Odlok o kopalnih in vodnih območjih namenjenih sončenju in ležanju ter kopanju in rekreativnemu plavanju v občini
Pobudnik: Socialni demokrati
Vsebina: Občinska uprava Občine Izola naj do konca marca 2021 pripravi Odlok o kopalnih in vodnih območjih namenjenih sončenju in ležanju ter kopanju in rekreativnemu plavanju v občini
Pobuda: 253617.pdf
Odgovor: 12358.pdf
Datum rešitve: 12-11-2020
Vsebina rešitve: Iskalo se bo ustrezno rešitev za pripravo Odloka.
1-10-2020, Ponosni na Izolo
Ureditev mladinskega centra v občini
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Ureditev mladinskega centra v občini
Pobuda: 253705.pdf
1-10-2020, Izola je naša
Sklicevanje sej Občinskega sveta po terminu, ki je predviden po letnem planu
Pobudnik: Izola je naša
Vsebina: Sklicevanje sej Občinskega sveta po terminu, ki je predviden po letnem planu
Pobuda: 253614.pdf
18-6-2020, INS
Ureditev določil Poslovnika Občinskega sveta, ki se nanašajo na INS.
Pobudnik: INS
Vsebina: Ureditev določil Poslovnika Občinskega sveta, ki se nanašajo na INS.
Vprašanje: 98765.pdf
Odgovor: 253568.pdf
Datum rešitve: 1-10-2020
Vsebina rešitve: Prične se s spremembo Podlovnika Občinskega sveta Občine Izola.
18-6-2020, Izola prihodnosti
Pojasnilo zakaj so pogrebne storitve v Izoli dražje kot v drugih občinah?
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Pojasnilo zakaj so pogrebne storitve v Izoli dražje kot v drugih občinah?
Vprašanje: 98766.pdf
Odgovor: 251741.pdf
Datum rešitve: 1-10-2020
Vsebina rešitve: Cena pogrebne storitve na JP Komunala Izola d.o.o., so primerljive za ostalimi komunalnimi podjetji.
18-6-2020, Izola prihodnosti
Spremembe in dopolnitve Psolovnika Občinskega sveta v 6., 22. in 25.a členu.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Psolovnika Občinskega sveta v 6., 22. in 25.a členu.
Pobuda: 98767.pdf
Odgovor: 253568.pdf
Datum rešitve: 1-10-2020
Vsebina rešitve: Prične se s spremembo Podlovnika Občinskega sveta Občine Izola.
18-6-2020, Lista Izolani
Ureditev stanja in zagotovitev higiensko neoporečnih ramer na območju, kjer je nekoč stala stanovanjska hiše na naslovu Kocjančičeva 4. v središču starega mesta.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Ureditev stanja in zagotovitev higiensko neoporečnih ramer na območju, kjer je nekoč stala stanovanjska hiše na naslovu Kocjančičeva 4. v središču starega mesta.
Pobuda: 98768.pdf
Odgovor: 121345.pdf
Datum rešitve: 1-10-2020
Vsebina rešitve: Zdravstvena inšpekcija RS je lastnikom zemljišča izdala ureditveno odločbo za sanacijo zemljišča, ki je pravnomočna in je v postopku izvršbe tako, da je pričakovati, da se bo zemljišče saniralo.
18-6-2020, Lista Izolani
Preverjanje potrebe po ureditvi prehoda za pešce in postavitvi hitrostne ovire pri avtobusni posatji v Cetorah.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Preverjanje potrebe po ureditvi prehoda za pešce in postavitvi hitrostne ovire pri avtobusni posatji v Cetorah.
Pobuda: 98769.pdf
13-2-2020, Levica
Kdaj bo Občina dokončno uredila odvodnjavanje v Čekih?
Pobudnik: Levica
Vsebina: Kdaj bo Občina dokončno uredila odvodnjavanje v Čekih?
Vprašanje: 236745.pdf
Odgovor: 2295386.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Odvodnjavanje meteorinih voda na omenjenem območju poteka po parcelah, ki so v zgornjem delu v lasti fizičnih oseb, v spodnjem delu pa v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
13-2-2020, Socialni demokrati
Preverba ustreznosti in zadostonosti novih svetilk v sklopu prenove javne razsvetljave v občini.
Pobudnik: Socialni demokrati
Vsebina: Preverba ustreznosti in zadostonosti novih svetilk v sklopu prenove javne razsvetljave v občini.
Pobuda: 236763.pdf
Odgovor: 2295387.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Vsa neustrezna svetila so bila zamenjana. Po končani prenove javne razsvetljave bo izveden ogled o delovanju svetil v nočnem času s predstavniki Krajevnih skupnosti.
13-2-2020, Izola prihodnosti
Kdaj bo Občina Izola odstranila hitrostne ovire na Belvederju?
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Kdaj bo Občina Izola odstranila hitrostne ovire na Belvederju?
Vprašanje: 236765.pdf
Odgovor: 256106.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Hitrostnih ovir se zaradi varnosti ne bo odstranilo.
13-2-2020, Izola prihodnosti
Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denaja in financiranja terorizma na Občin Izola.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denaja in financiranja terorizma na Občin Izola.
Vprašanje: 236775.pdf
Odgovor: 2295389.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Občine niso zavezanka po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financirajnju terorizma, zato Občine ta zakon ne zavezuje.

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!