Comune di Isola

05 / Organi del comune

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

UFFICIO PROTOCOLLO, orario d'ufficio
Lunedì 8:00 - 12:00
Martedi 8:00 - 12:00
Mercoledì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Giovedi 8:00 - 12:00
Venerdì 8:00 - 12:00

Registro delle interrogazioni e mozioni consiliari
Status:
Data dell'iniziativa:
18-6-2020, INS
Ureditev določil Poslovnika Občinskega sveta, ki se nanašajo na INS.
Pobudnik: INS
Vsebina: Ureditev določil Poslovnika Občinskega sveta, ki se nanašajo na INS.
Vprašanje: 98765.pdf
18-6-2020, Izola prihodnosti
Pojasnilo zakaj so pogrebne storitve v Izoli dražje kot v drugih občinah?
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Pojasnilo zakaj so pogrebne storitve v Izoli dražje kot v drugih občinah?
Vprašanje: 98766.pdf
18-6-2020, Izola prihodnosti
Spremembe in dopolnitve Psolovnika Občinskega sveta v 6., 22. in 25.a členu.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Spremembe in dopolnitve Psolovnika Občinskega sveta v 6., 22. in 25.a členu.
Pobuda: 98767.pdf
18-6-2020, Lista Izolani
Ureditev stanja in zagotovitev higiensko neoporečnih ramer na območju, kjer je nekoč stala stanovanjska hiše na naslovu Kocjančičeva 4. v središču starega mesta.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Ureditev stanja in zagotovitev higiensko neoporečnih ramer na območju, kjer je nekoč stala stanovanjska hiše na naslovu Kocjančičeva 4. v središču starega mesta.
Pobuda: 98768.pdf
18-6-2020, Lista Izolani
Preverjanje potrebe po ureditvi prehoda za pešce in postavitvi hitrostne ovire pri avtobusni posatji v Cetorah.
Pobudnik: Lista Izolani
Vsebina: Preverjanje potrebe po ureditvi prehoda za pešce in postavitvi hitrostne ovire pri avtobusni posatji v Cetorah.
Pobuda: 98769.pdf
13-2-2020, Levica
Kdaj bo Občina dokončno uredila odvodnjavanje v Čekih?
Pobudnik: Levica
Vsebina: Kdaj bo Občina dokončno uredila odvodnjavanje v Čekih?
Vprašanje: 236745.pdf
Odgovor: 2295386.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Odvodnjavanje meteorinih voda na omenjenem območju poteka po parcelah, ki so v zgornjem delu v lasti fizičnih oseb, v spodnjem delu pa v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
13-2-2020, Socialni demokrati
Preverba ustreznosti in zadostonosti novih svetilk v sklopu prenove javne razsvetljave v občini.
Pobudnik: Socialni demokrati
Vsebina: Preverba ustreznosti in zadostonosti novih svetilk v sklopu prenove javne razsvetljave v občini.
Pobuda: 236763.pdf
Odgovor: 2295387.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Vsa neustrezna svetila so bila zamenjana. Po končani prenove javne razsvetljave bo izveden ogled o delovanju svetil v nočnem času s predstavniki Krajevnih skupnosti.
13-2-2020, Izola prihodnosti
Kdaj bo Občina Izola odstranila hitrostne ovire na Belvederju.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Kdaj bo Občina Izola odstranila hitrostne ovire na Belvederju.
Vprašanje: 236765.pdf
13-2-2020, Izola prihodnosti
Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denaja in financiranja terorizma na Občin Izola.
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denaja in financiranja terorizma na Občin Izola.
Vprašanje: 236775.pdf
Odgovor: 2295389.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Občine niso zavezanka po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financirajnju terorizma, zato Občine ta zakon ne zavezuje.
21-11-2019, Ponosni na Izolo
Znižanje januarske in februarske najemnine najemnikov poslovnih prostorov zaradi novembrskih poplav.
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Znižanje januarske in februarske najemnine najemnikov poslovnih prostorov zaradi novembrskih poplav.
Pobuda: 229541.pdf
21-11-2019, Levica
Pritisk podžupanje na v.d. ravnateljico OŠ Dante Alighieri Izola
Pobudnik: Levica
Vsebina: Pritisk podžupanje na v.d. ravnateljico OŠ Dante Alighieri Izola
Vprašanje: 229538.pdf
Odogovr: 2295388.pdf
Datum rešitve: 18-6-2020
Vsebina rešitve: Pritiska podžupanje na v.d. ravnateljico ni bilo.
21-11-2019, Izolani
Dopolnitev 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Dopolnitev 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Izola
Pobuda: 229532.pdf
Datum rešitve: 13-2-2020
Vsebina rešitve: Ni potrebe po predlagani dopolnitvi.
10-10-2019, Izola prihodnosti
Izgradnja novega kulturnega doma
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Izgradnja novega kulturnega doma
Pobuda: 225268.pdf
10-10-2019, Izola prihodnosti
Dopolnitev Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Dopolnitev Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2019
Pobuda: 225273.pdf
10-10-2019, Izola prihodnosti
Ureditev klopc v športnem centru Livade in na košarkaškem in malo nogometnem igrišču
Pobudnik: Izola prihodnosti
Vsebina: Ureditev klopc v športnem centru Livade in na košarkaškem in malo nogometnem igrišču
Pobuda: 225905.pdf
Datum rešitve: 21-11-2019
Vsebina rešitve: Doda se nove klopi.
10-10-2019, Izolani
Postavitev igral na enemu od igrišč za otroke, za otroke s posebnimi potrebami
Pobudnik: Izolani
Vsebina: Postavitev igral na enemu od igrišč za otroke, za otroke s posebnimi potrebami
Pobuda: 225906.pdf
Datum rešitve: 13-2-2020
Vsebina rešitve: Postavitev gugalnice za invalide je predvidena na otroškam igrišču Birba II ob Veluščkovi ulici.
11-7-2019, Ponosni na Izolo
Ali je Občina Izola seznanjena z nameravanim zapiranjem pošte v Jagodju?
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Ali je Občina Izola seznanjena z nameravanim zapiranjem pošte v Jagodju?
Vprašanje: 218135.pdf
11-7-2019, Ponosni na Izolo
Kakšna je politika občine na področju stanovanjske gradnje?
Pobudnik: Ponosni na Izolo
Vsebina: Kakšna je politika občine na področju stanovanjske gradnje?
Vprašanje: 218137.pdf
Odgovor: 6672.pdf
Datum rešitve: 10-10-2019
Vsebina rešitve: Rekonstrukcija in ureditev praznih neprofitnih stanovanj in novogradnja večstanovanjskega objekta.
11-7-2019, Levica
Vzpostavitev prehoda za pešce na cesti, ki iz Industrijske ceste poele do Eurospina.
Pobudnik: Levica
Vsebina: Vzpostavitev prehoda za pešce na cesti, ki iz Industrijske ceste poele do Eurospina.
Pobuda: 218144.pdf
Datum rešitve: 13-2-2020
Vsebina rešitve: V letu 2019 sta bila urejena dva prehoda za pešce za komunikacijo do EuroSpina.
11-7-2019, Levica
Koliko je upravljanje občinskih stanovanj (na letnem nivoju in na m2), stalo občino pred prenosom in koliko po prenosu upravljanja le-teh na Komunalo Izola? Na podlagi česa je bila Komunala Izola i...
Pobudnik: Levica
Vsebina: Koliko je upravljanje občinskih stanovanj (na letnem nivoju in na m2), stalo občino pred prenosom in koliko po prenosu upravljanja le-teh na Komunalo Izola? Na podlagi česa je bila Komunala Izola izbrana kot najugodnejši izvajalec?
Vprašanje: 218148.pdf
Odgovor: 6672.pdf
Datum rešitve: 10-10-2019
Vsebina rešitve: Pred prenosom 0,53 €/m2/mesec, po prenosu 0,58 €/m2/mesec. JP Komunala Izola je bila ko izvajalec izbrana po proučitvi in analizah.

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!