Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

16. septembra 2019
V letošnjem evropskem tednu mobilnosti spodbujamo hojo

V času tedna mobilnosti, ki ga bomo obeležili med 16. in 20. septembrom, bodo ob podpori Občine Izole v šolah in vrtcih potekale aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtcev in šol. Geslo letošnjega tedna mobilnosti je Gremo peš! S pomočjo igre Beli zajček se bo tematika trajnostne mobilnosti v vrtce in šole s sodelovanjem učiteljev, vzgojiteljev in staršev prenesla z zgodbico o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je očistiti zajčkov kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim in varnim načinom prihoda v vrtce in šole. V akciji sodeluje skoraj 900 otrok iz 1., 2. in 3. razreda vseh osnovnih šol ter otroci iz obeh izolskih vrtcev. Za varnejšo pot v šolo je Občina Izola otrokom iz vrtca podelila kresničke, osnovnošolcem pa odsevne kape.

Poleg tega bo za predšolske otroke iz obeh vrtcev organizirana preventivna lutkovna predstava z naslovom Vilko zasije na potepu. Ob predstavi se otroci na zabaven način učijo pravil varnega vedenja v prometu in spoznajo pomen uporabe kresničke.

Za devetošolce v vseh treh izolskih osnovnih šolah pa bo v četrtek, 19. septembra organizirana interaktivna delavnica Še vedno vozim – vendar ne hodim, ki ozavešča o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestno – prometnih predpisov.

Še nekaj spodbud za hojo v tem tednu:

Noben avto nima tako lepih nog, kot jih imaš ti!
Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Zato smo letošnji Evropski teden mobilnosti posvetili hoji – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja od A do B ali Ž.

1. Vsak dan vsaj enkrat pusti avto doma in se sprehodi do službe, trgovine ali šole
Hoja je za uporabo avtomobila drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 kilometra), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti.

2. Opazuj znake dobrega zdravja in odličnega počutja
Danes je telesno premalo dejavnih več kot 30 odstotkov odraslih v Evropski uniji, saj preveč sedimo in se vozimo z avtomobili. V Sloveniji ima težo, večjo od priporočene, malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 odstotkov moških, težave s čezmerno težo imajo tudi otroci. Z vsaj pol ure hoje dnevno v tvojem življenj u bo vse to samo še preteklost.

3. Pridruži se nam in za hojo navduši še svoje najbližje, znance ali sodelavce
Hoja postaja v Sloveniji vse bolj aktualni potovalni način. Vse več občin, podjetij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov namreč postavlja v ospredje ukrepe, s katerimi lahko izboljšamo kakovost življenja. Več o hoji najdete na spletni strani tedenmobilnosti.si.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

16. septembra 2019
Obvestilo o zaporah cest v času tekmovanja I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria

V nedeljo 22. septembra bodo južnoprimorske občine že drugič gostile triatlonce iz vsega sveta na prestižnem triatlonu I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria 2019. Izola bo že v soboto 21. septembra gostila tek za najmlajše IRONKIDS, v nedeljo pa bo na izolskih cestah potekal velik del zaključne tekaške preizkušnje triatlona.

Navkljub letošnji še višji udeležbi bodo organizatorji s pomočjo prostovoljcev poskrbeli, da bo tekmovanje potekalo varno, ob spoštovanju vseh cestnih predpisov in da bodo po končani prireditvi vsa prizorišča čim prej pospravljena in vrnjena v prejšnje stanje. Sicer pa bodo tudi letos prebivalci obveščeni o cestnih zaporah prek državnih, regionalnih in občinskih kanalov obveščanja (časopisi, radio, TV, splet, posebna občinska obvestila prek pošte).

ZAPORE V OBČINI IZOLA

Sobota, 21. 9. 2019

  • Sončno nabrežje (od Gorkijeve ulice do Velikega trga) 16.00 – 19.00

Nedelja, 22. 9. 2019

  • Cankarjev drevored – Trg republike – 12.15 – 17.30

Sončno nabrežje – Veliki trg – Ulica pod Pečino – Tovarniška ulica –

Zustovičeva ulica – vzhodna vpadnica

  • popolna zapora parkirišča pri ladjedelnici 12.15 – 17.30
  • polovična zapora ceste Polje 12.15 – 17.30

(od nadvoza Ruda do krožišča pri avtokampu Jadranka, v smeri Izola center)

Iz starega mestnega jedra Izole bo v času zapor možen občasen

izvoz čez Cankarjev drevored po Ulici svobode (v nasprotni smeri –

spremenjen prometni režim!)

Več informacij o zaporah v priponki.

Vse dodatne informacije o dogodku boste našli na uradni spletni strani www.ironman.com/slovenia70.3 za vprašanja pa smo na voljo tudi na naslovu mateja.kos@medimat.si.IM_Zapora cest dopis 2019

11. septembra 2019
Vabljeni na dogodke Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2019

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki se bo odvil med 17. in 28. septembrom na slovenski obali, letos poteka pod sloganom #SEA4FUTURE. Slogan izpostavlja osebni odnos do morja ter s tem povezano odgovorno ravnanje vsakega posameznika, glavni namen dogodka pa je ozaveščanje o pomenu morja in obale za kvaliteto življenja vseh ljudi.
Več

Foto: Jaka Ivančič
10. septembra 2019
Nova koalicija z županom Danilom Markočičem podpisala koalicijsko pogodbo za mandat 2018-2020

Na osnovi izražene volje strank in list ter z željo uresničiti čim večji del volilnih programov iz skupnega koalicijskega dogovora, so klubi članov Občinskega sveta Občine Izola: Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), Socialni demokrati (SD), Izola je naša (IJN), Ponosni na Izolo (PNI), Lista Izola 2030 in župan Občine Izola Danilo Markočič, ob podpori Italijanske samoupravne narodne skupnosti, včeraj podpisali koalicijsko pogodbo za mandat 2018–2022.
Več

9. septembra 2019
30. obletnica praznika KS Jagodje-Dobrava

Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava praznuje 8. septembra praznik krajevne skupnosti (mali šmaren). Praznik je bil izbran in potrjen s sklepom Sveta KS leta 1989 in ga praznujejo vsako leto. Na ta dan so se ljudje v preteklosti, domačini in drugi, udeležili svete maše v Loretski cerkvici, nato pa na prostor v njeni bližini prinesli prvi mošt in prvi kruh letne žetve. Hrano in pijačo so delili zastonj, ljudje so se na dogodku medsebojno družili, klepetali in ocenjevali pobrano letino. Srečanje so zaključili z domačo glasbo in z upanjem, na ponovno snidenje v naslednjem letu. Na dan 8. septembra vodstvo KS vsako leto organizira srečanje ljubiteljev športa, zabave, glasbe in vernikov. Ta praznik je namenjen tako krajanom, kot ostalim ljubiteljem krajevne skupnosti.
Več

6. septembra 2019
Nove priložnosti za razvoj izolskega športa

Izola, 6. september 2019 – Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 2. izredni seji sprejel spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer in sicer za zahodni del omenjenega območja. Potrdili so tudi menjavo parcel v lasti Občine Izola ob stavbi na Tomažičevi 10b s parcelo ob športni dvorani na Kraški ulici ter na delu tamkajšnjega igrišča. Pridobitev navedene parcele pomeni dodatne možnosti za razvoj športa. Veslaški klub Izola se bo iz objekta na Tomažičevi 10b izselil, upravna odbora obeh izolskih veslaških klubov pa sta potrdila namero združitve klubov. Sinergije obeh klubov bodo gotovo ključne za uspešen razvoj izolskih veslačev v prihodnje.

Svetniki so uvodoma v drugi obravnavi sprejeli dopolnjen Odlok o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer (ZN KHM). Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na zahodni del omenjenega območja, kjer se nahaja predvsem stanovanjska gradnja in delno na del, ki je namenjen proizvodni in drugi poslovni dejavnosti. Za celotno območje je bil leta 2002 sprejet zazidalni načrt KHM, za vzhodni del območja pa je bil leta 2017 sprejeta dopolnitev. Ker je bil zazidalni načrt na obravnavanem, zahodnem območju ZN KHM, predvsem v delu, ki ni stanovanjski, realiziran le v manjši meri in so se v času od izdelave spremenila nekatera izhodišča navedenega načrta, se je občina Izola odločila za sprejetje smiselnih sprememb in dopolnitev tudi za zahodni del območja.

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev ZN KHM je prilagoditev odloka današnjim potrebam in razmeram v prostoru. Občina želi optimizirati območje tako, da je s spremembo zagotovila dodatna zemljišča za gradnjo v obrtni coni, obenem pa se zelene površine ne zmanjšajo. Ohrani se nekoliko preoblikovan pas zelenih površin, ki služi kot vmesni pas med stanovanjskim in obrtnim območjem. Na osrednjem delu zelenih površin bodo urejeni mestni vrtovi, ki bodo v bližini mestnega jedra, na dobro dostopnem območju.

V nadaljevanju so potrdili predlog Sklepa o potrditvi sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje Občine Izola.

Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo v Medoših je sprejel Občinski svet Občine Izola na 3. redni seji, 7. marca letos. Na njej si domačin kot del kmetije želi zgraditi oljarno s pripadajočo zunanjo ureditvijo, kar je v celoti skladno s prostorskim razvojem podeželja. Gre za prvi tovrstni predlog, ki ga je občinski svet obravnaval na podlagi spremenjene zakonodaje sredi lanskega leta. Del elaborata lokacijske preveritve je bila tudi grafična priloga, ki je točno določala lokacijo umestitve objekta. V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, se je izkazalo, da na podlagi prikazane lege objekta v elaboratu lokacijske preveritve ni bilo možno doseči uskladitve s pogoji pristojnih mnenjedajalcev, zato je bil investitor primoran spremeniti lego objekta ter podati pobudo za spremembe in dopolnitve lokacijske preveritve.

V nadaljevanju so svetniki odločali o ukinitvi statusa javnega dobra. Sprejeli so sklep, v katerem je določeno, da na delu parcele v Cetorah preneha status grajenega javnega dobra, saj je podjetje Elektro Primorska na tem delu zgradilo transformatorsko postajo Vinica za potrebe naselja Cetore. V sklopu zadnje točke seje so svetniki potrdili tudi prodajo omenjenega območja Elektru Primorska.

Sprejeli so tudi sklep o ukinitvi javnega dobra na več nepremičninah ob stavbi na Tomažičevi 10b. Predmetne nepremičnine ne predstavljajo več javnega dobra, občinski svet pa je za te parcele v lasti Občine Izola potrdil pravni posel menjave s parcelo ob športni dvorani na Kraški ulici ter na delu obstoječega nogometnega igrišča, ki ga Občina Izola potrebuje za razvoj športa in investicije v dotrajano športno infrastrukturo. Z menjavo občinskih parcel ob objektu na Tomažičevi 10b bo prišlo tudi do izselitve Veslaškega kluba Izola iz omenjenega objekta. Upravna odbora Veslaškega kluba Izola ter Veslaškega kluba Argo Izola sta namreč potrdila namero združitve obeh klubov. Sinergije obeh klubov bodo gotovo ključne za uspešen razvoj izolskih veslačev v prihodnje. »Veseli me, da sta oba kluba spoznala, da skupaj zmorejo več in da je postopek združitve obeh izolskih veslaških klubov požel veliko podporo članov. Predvsem gre zahvala predsednikoma in ostalim predstavnikom klubskih upravnih odborov, ki so se postopkov združitve lotili resno in odgovorno tudi do vseh preostalih članov ter postopek uspešno izpeljali do konca,« je aktivnosti združitev obeh klubov z navdušenjem opisal župan Danilo Markočič.

Na koncu so svetniki odločali še o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola. Občinski svet je potrdil pravni posel, ki bo sklenjen med Občino Izola kot prodajalko in najugodnejšim ponudnikom za več parcel, ki se nahajajo znotraj notranjega ureditvenega območja B3 v Livadah. Predmetno območje ni pozidano. Deloma je zatravljeno, zaraščeno, deloma se uporablja za namen vrtičkarstva.Cilj prodaje navedenih nepremičnin je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnine bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Potrjena je bila tudi prodaja zemljišča ob izolski vpadnici, tik ob krožišču in bencinskem servisu Petrol na vzhodu mesta Izola. Območje, v katerega sodi obravnavana parcela, se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli in je razdeljeno na prostorske enote. Predmetna nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo A1, ki je namenjena gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti.

Kabinet župana – Gabinetto del Sindaco

Martina Miklavčič Šumanski

tel: +386 5 66 00 138

gsm: +386 41 288 703

e-mail: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. septembra 2019
Pošte ne damo!

Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava na čelu s predsednikom Matjažem Gergeto in nekdanjim predsednikom Maksom Filipčičem si že vrsto let prizadeva za ohranitev poslovalnice Pošte 6311 Jagodje, ki jo Pošta Slovenije namerava ukiniti v skladu s svojo poslovno strategijo. Zaprtju poslovalnice odločno nasprotuje tudi župan Občine Izola Danilo Markočič, ki je pomen lokalne poslovalnice predstavil pristojnimi na Pošti, vendar posluha za rešitev ni bilo.
Več

4. septembra 2019
Le še mesec dni do svetovno znanega triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria

V nedeljo 22. septembra bodo južnoprimorske občine že drugič gostile triatlonce iz vsega sveta na prestižnem triatlonu I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria 2019. Po lanskem razprodanem in vrhunsko izpeljanem prvem tekmovanju, letos organizatorji napovedujejo še višjo udeležbo. Ob tem dodajajo, da organizacija poteka nemoteno in da je poskrbljeno za vse podrobnosti tekmovanja, predvsem pa za varnost vseh udeležencev in gledalcev, ki je seveda na prvem mestu.

Tudi letos bo tekmovanje IRONMAN zaznamovalo vse obalne občine, občino Milje in hrpeljsko-kozinsko občino. Piran in Portorož bosta gostila največ tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, zato bo tam tudi letos pripravljena posebna zabava, tokrat v hangarju portoroške Marine. Izola bo že v soboto 21. septembra gostila tek za najmlajše IRONKIDS, v nedeljo pa bo na izolskih cestah potekal velik del zaključne tekaške preizkušnje triatlona. Občine Ankaran, Milje in Hrpelje-Kozina bodo udeleženci bolje spoznali prek najdaljšega – kolesarskega dela tekmovanja, vse preostalo dogajanje pa bo gostila Mestna občina Koper.

Tako bo v koprski Taverni v petek in soboto pred tekmovanjem potekala registracija športnikov in športnic. V nedeljo, 22. septembra, bo na mestnem kopališču start plavalnega dela triatlona ob 9. uri, v bližini pa bo tudi območje, kjer bodo plavalci presedlali na kolesa in se odpeljali proti Ankaranu, Miljam in Klancu pri Kozini. Podobno kot lani se bodo kolesarji vrnili v Koper prek Šavrinskega gričevja v zaledju občine, potem pa si bodo nadeli tekaške copate in se po obalni cesti podali proti Izoli. Tudi cilj triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria, podelitev priznanj najboljšim tekmovalcem ter razdelitev 40 mest za svetovno prvenstvo na Novi Zelandiji bo v Taverni.

Organizatorji napovedujejo, da bo v letošnjem že drugem tekmovanju sodelovalo vsaj 1600 odraslih triatloncev, medtem ko jih je bilo lani nekaj več kot 1400. Če k tem številkam dodamo še več kot 250 otrok, ki jih napovedujejo za sobotno izolsko IRONKIDS tekaško preizkušnjo za otroke na Sončnem nabrežju, se počasi že bližamo k skupni številki 2000 udeležencev. Prijave otrok za tek IRONKIDS zbirajo na posebnem zavihku uradne spletne strani triatlona www.ironman.com/slovenia70.3. Otroke od 2 do 14 let pa lahko brezplačno prijavite tudi v poslovalnicah banke SBERBANK v Sloveniji.

Navkljub letošnji še višji udeležbi bodo organizatorji s pomočjo prostovoljcev poskrbeli, da bo tekmovanje potekalo varno, ob spoštovanju vseh cestnih predpisov in da bodo po končani prireditvi vsa prizorišča čim prej pospravljena in vrnjena v prejšnje stanje. Sicer pa bodo tudi letos prebivalci obveščeni o cestnih zaporah za 22. september prek državnih, regionalnih in občinskih kanalov obveščanja (časopisi, radio, TV, splet, posebna občinska obvestila prek pošte).

Za vrhunsko atmosfero na prireditvi pa organizatorji k sodelovanju vabijo tudi lokalne glasbenike, glasbene skupine, godbe na pihala, orkestre in didžeje, da ob trasi triatlona poskrbijo za glasbeno spremljavo. Navijaško vzdušje in srčno spodbujanje tekmovalcev bodo še pripomogli k nepozabnosti dogodka!

Od letošnjih novosti velja posebej izpostaviti tudi spremljevalni dogodek ‘IRONMAN Rrestaurant Week’, za katerega med obalnimi gostinci že vlada veliko zanimanje. Vsem triatloncem in njihovim spremljevalcem bodo lahko na inovativen način predstavili izvrstno slovensko kulinariko ter s tem poskrbeli za dodatno promocijo Slovenije kot vrhunske kulinarične destinacije.

Septembra se nam torej v Kopru obeta prava športna poslastica. K temu so nedvomno levji delež prispevale tudi vse štiri občine, v katerih poteka dogodek – Koper, Izola, Piran in Ankaran – in Slovenska turistična organizacija kot glavni sponzorji dogodka.

Vse dodatne informacije o dogodku boste našli na uradni spletni strani www.ironman.com/slovenia70.3 za vprašanja pa smo na voljo tudi na naslovu mateja.kos@medimat.si.

30. avgusta 2019
IZOLSKI OBRTNIKI ZA IZOLSKE OTROKE

Pred pričetkom novega šolskega leta in ob bližajoči se 200. obletnici podružnične OŠ Vojke Šmuc v Kortah je Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola – Camera regionale di artigianato e imprenditoria di Isola izvedla dobrodelno delovno akcijo za podeželske osnovnošolce. Predsednik zbornice Rajko Kodrič je na pobudo župana Danila Markočiča pozval izolske obrtnike, naj pristopijo k projektu prostovoljnega pleskanja že utrujenih notranjih sten osnovne šole. Sprva je bilo mišljeno, da se bo prepleskalo le nekaj najnujnejših sten, a odziv izolskih obrtnikov je bil izjemen. Le v dveh dneh so z nasmehom na obrazu in s pridnimi rokami šolo prepleskali v celoti. Župan Danilo Markočič je obiskal ekipo na terenu in se prav vsakemu prostovoljcu zahvalil. »Ponosen sem, da imamo Izolani tako veliko srce in da znamo stopiti skupaj ter narediti nekaj dobrega za naš kraj« je še dodal.

Ob tej priložnosti gre zahvala Občine Izola celotni ekipi:
Rajko Kodrič, predsednik Območno obrtno-podjetniške zbornice Izola
•Tanja Žlogar, sekretarka Območno obrtno-podjetniške zbornice Izola
•KORA – Proizvodnja in trgovina, d.o.o. ter Anuška Kodrič
•Edvin Salvi, Salvi orodjarstvo – plastika, Edvin Salvi s.p
•Damijan Šenk, Tiskanje reklamnih izdelkov, Damijan Šenk s.p.
•Samo Gustinčič, Avtomehanika in ročna pralnica, Samo Gustinčič s.p.
•Milan Milostnik, Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, Milan Milostnik, s.p.
•Kristjan Štajner, Štajner, računovodstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
•Zejid Duranović in Abdija Lelićb iz podjetja Euro Blišč, čiščenje in druge storitve, d.o.o.
•Branko Furlanič, FUF, Fotografska dejavnost, Branko Furlanič s.p.
•Silvo Grbec, Slikopleskarstvo Silvo Grbec s.p. ter Darjo Grbec
•Rajko Markovič, RM KOP, strojna zemeljska dela, d.o.o.
•Dimitrij Vivoda, VIVODA – gradbene in druge storitve d.o.o.
•Anja Tinta, HABITAT d.o.o. podjetje za zaključna gradbena dela in trgovino, Koper
•Roman Žeger, TRGOVINA KOLORČEK, Trgovina barv, lakov, čistil in navtične opreme, Roman ŽEGER s.p. in Zdravko Žeger
•Remigio Grizonič in člani fotografske sekcije Andragoškega društva Morje Izola

Izolski obrtniki so ponovno dokazali, da ko stopijo skupaj, naredijo veliko za Izolo.

22. avgusta 2019
Glasovanje za najlepše in najgostoljubnejše mesto 2019

Turistična zveza Slovenije je objavila tekmovanje v okviru projekta v urejanju in varstvu okolja, v kakovosti turistične ponudbe kraja ter gostoljubju prebivalcev v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna 2019 je v teku.

Glasovanje poteka od 13. avgusta 2019 do 12. septembra 2019.

Na spodnji spletni povezavi lahko glasujete v rubriki Naj lepši – Naj gostoljubnejši turistični kraj za našo Izolo. http://www.turisticna-zveza.si/glasovanje-2019

Vabljeni k glasovanju v naslednjih kategorijah:

NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše večje mesto
NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši zdraviliški kraj
NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši turistični kraj

 

 

 

 

Arhiv novic
KOLEDAR
< september 2019 >
PO TO SR ČE PE SO NE
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

NOVO NA PORTALU

16. septembra 2019
V letošnjem evropskem tednu mobilnosti spodbujamo hojo

V času tedna mobilnosti, ki ga bomo obeležili med 16. in 20. septembro...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!