Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

30. decembra 2019
Pripravljena prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Izola bo danes, 30. decembra 2019 v uradnih objavah in na spletni strani objavila prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Izola.

Komunala Izola d.o.o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola, dne 3. 6. 2019 objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28.6.2019.

V razpisnem roku je prispelo 256 vlog. Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v občini Izola, premoženjsko stanje, previsoki dohodki) in 18 vlog iz naslova nepopolno oddanih vlog, ki jih prosilci kljub pozivu za dopolnitev niso dopolnili. Na listo potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214. prosilcem so bile izdane odločbe, zoper katere so imeli možnost pritožbe. V pritožbenem roku smo prejeli 3 pritožbe, ki so bile s strani drugostopenjskega organa (Župana) zavrnjene kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb, je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki bo z današnjim dnem tudi uradno objavljena.

Po objavi prednostne liste bodo, na razpisu, uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja, sledila bo sklenitev najeme pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.

V prvi fazi bo na podlagi prednostne liste razdeljenih 13 stanovanj, v naslednjih mesecih pa še najmanj osem (8) stanovanj, ki so trenutno v izgradnji in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 se načrtuje še dodatna ureditev štirih (4) stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih (4) stanovanj na Cegnarjevi ulici.

20. decembra 2019
OPOZORILO – NOV PLIMNI VAL IN NAPOVEDANE POPLAVE KONEC TEDNA

Po podatkih Oddelka za meteorološko prognozo, Agencije RS za okolje, se bo v petek zvečer nad Slovenijo okrepil južni do jugozahodni veter, ki lahko ponoči na Primorskem in v višjih legah v sunkih preseže hitrost 70 kilometrov na uro. Od petka zvečer do sobote sredi dneva bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije predvidoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več.

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo, Agencije RS za okolje, se bo gladina morja v prihodnjih dneh povišala. V soboto med 4. in 8. uro lahko morje poplavi nižje dele obale med 20 in 30 cm, v nedeljo med 5. in 9. uro pa med 30 in 40 cm.

Občina Izola ponovno poziva vse občane, da zavarujejo svoje premoženje in pred vrata postavijo lesene plošče ali najlonske obloge ter jih obložijo z vrečami.

 

20. decembra 2019
Občinski svet sprejel proračun za leto 2020, reorganizirana bo tudi izolska občinska uprava

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 4. izredni seji sprejel proračun za leto 2020, v drugi obravnavi pa potrdil predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.

V prvem delu seje je občinski svet sprejel predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva 25,8 milijona prihodkov in 26,7 milijona odhodkov. Kar 10,3 milijona evrov oz. skoraj 40 odstotkov proračuna je namenjenih investicijam. Med prioritetnimi projekti v predlogu proračuna za leto 2020 je dokončanje opremljanja vzhodnega območja industrijske cone v Izoli, komunalno opremljanje Šareda, gradnja novih in ureditev obstoječih kolesarskih stez, ureditev kolesarske poti in javne razsvetljave na nekdanji obalni cesti, nadaljevanje izgradnje Južne ceste, izgradnja ribiške infrastrukture, umestitev štirih novih zadrževalnikov vode, nadaljevanje obnove palače Besenghi degli Ughi, v zaledju pa bo zgrajena garaža za potrebe gasilskega doma v Kortah.

Del prostih proračunskih sredstev bo po principu participatornosti v letu 2020 dodeljen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občanke in občani prek svetov krajevnih skupnosti, kar se bo v občini Izola zgodilo prvič. Participatorni del proračuna za leto 2020 je razdeljen na dva dela, za zaledje in mesto, saj imata zelo različne potrebe. Za izvedbo teh projektov je namenjenih po 40.000 evrov za vsako območje. Večina proračunskih sredstev za leto 2020 je sicer še vedno namenjena pokrivanju obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja, pri investicijah pa je med glavnimi prioritetami izvedba projektov, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje in bivanje občank in občanov ter potencialno prinašajo nova delovna mesta. V proračunu 2020 ni predvideno novo kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje, pa čeprav ima občina po tem letu uspešnega poslovanja ter reprogramiranja kreditov možnost, da za morebitne večje investicije najame dolgoročni kredit v višini 4,5 milijona evrov.

V drugem branju so svetniki sprejeli tudi spremenjen in dopolnjen odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Z reorganizacijo se smiselno pripojijo službe z enim ali dvema zaposlenima k obstoječim uradom, s čimer bodo urejena nadomeščanja ob odsotnosti zaposlenih znotraj številčnejših uradov in služb. Večji poudarek je z reorganizacijo namenjen ribištvu, kmetijstvu, turizmu in podjetništvu, zato se bo ustanovil nov urad, v katerem bodo pokrita navedena področja dela. Ukinjena je služba notranje revizije, v kateri že dalj časa ni bilo zaposlenih, v teku pa so pogovori vseh štirih istrskih občin, da bi nekatera področja dela občinskih uprav izvajali v okviru medobčinske uprave.

Občinski svet Občine Izola je obravnaval in sprejel še Letni program športa v občini Izola za leto 2020. Gre za dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. S programom lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Za letni program športa je zagotovljenih 1,2 milijona evrov proračunskih sredstev.

Občina Izola je kandidaturni partner Občine Piran za naslov Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. V nadaljevanju je Občinski svet soglasno pooblastili župana za podpis izjave za vzpostavitev strateškega okvira za kulturo v občinah  Piran, Izola, Koper in Ankaran, ki se bo izvajala ne glede na uspešnost kandidature za EPK ter potrdil kandidaturno knjigo Piran-Pirano 4 Istria 2025. Izjava in kandidaturna knjiga sta eden izmed pogojev za uspešno prijavo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Občinski svet je potrdil tudi pravni posel, ki bo sklenjen med Občino kot kupcem ter solastnikoma nepremičnine, po kateri v naravi poteka dostopna pot do lokalne čistilne naprave v Kortah in zaradi česar obstaja javna korist. Nadalje je Občinski svet potrdil pravni posel, ki bo sklenjen med Občino kot prodajalcem nepremičnine oz. zemljišča ob objektu v Kortah, katerega solastnik je kupec.

V prvi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod in posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Občina Izola ima v veljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN CMI-vzhod in se je zaradi spremenjene področne zakonodaje in pridobljenih drugih virov financiranja za izvedbo opremljanja, odločila za izdelavo nove strokovne podlage – Elaborata in Odloka. V predlogu Elaborata in Programa opremljanja so skupni stroški opremljanja predmetnega območja s komunalno opremo zmanjšani zaradi drugih virov financiranja, in sicer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.024 tisoč evrov. Skupni stroški opremljanja se bodo tako zmanjšali za 886.747 evrov.

19. decembra 2019
Odvoz vreč za zaščito pred poplavami

V mesecu novembru nas je večkrat zajel plimni val, možnost poplav ni izključena niti v prihodnje.

Prebivalce občine Izola, ki živijo na območjih, kjer obstaja možnost poplav pozivamo, da shranijo obstoječe vreče s peskom za ponovno uporabo. Konec naslednjega tedna bo komunala Izola pobrala in odpeljala vse preostale vreče, ki bodo ostale na prostem v mestu.

O plimovanju in možnosti poplav vas bomo redno obveščali, zato spremljajte naše objave na spletni strani: http://izola.si/medijsko-sredisce/novice/ ter na Facebook profilu: https://www.facebook.com/obcinaizola/.

17. decembra 2019
V proračunu 2020 investicijam namenjenih dobrih 10 milijonov evrov

Župan Danilo Markočič zadovoljen z opravljenim delom v prvem letu mandata

Župan Občine Izola Danilo Markočič je na današnjem srečanju z novinarji predstavil rezultate dela v prvem letu županovanja ter jih seznanil s ključnimi projekti in investicijami v okviru predloga proračuna za leto 2020, o katerem bodo občinski svetniki odločali na seji ta četrtek.

»Mineva leto dni od začetka mojega županovanja in vesel sem, da smo vse pomembne načrtovane aktivnosti v letošnjem letu kljub težkemu bremenu – izgubljeni odškodninski tožbi v višini 1,8 milijona evrov, ki sem jo podedoval – tudi izvedli. To je predvsem plod profesionalnega in korektnega sodelovanja z občinsko upravo in občinskimi svetniki. Način dela in sodelovanja, ki smo ju gojili v tem letu, sta prinesla tudi spremembo razpoloženja med občankami in občani. Posebej me veselijo številne spodbudne in optimistične besede ljudi, ki jih vsakodnevno srečujem,« je uvodoma povedal župan.

»Kot sem poudarjal že v predvolilni kampanji, večjih kadrovskih zamenjav ni bilo in lahko povem, da sem z delom občinske uprave zadovoljen ob zavedanju, da je bil tempo dela letos res intenziven,« je še dodal župan. Da bomo v prihodnje še uspešnejši je v teku tudi reorganizacija občinske uprave, katere cilj je večja fleksibilnost, ureditev nadomeščanja in ustanovitev novega urada za področja, ki do sedaj niso bila dovolj dobro pokrita v okviru obstoječe strukture občinske uprave. Na decembrski seji bo občinski svet v drugem branju obravnaval tudi predlog spremembe organizacije občinske uprave, katere osnovni cilj je racionalizacija strukture občinske uprave.

V nadaljevanju srečanja z novinarji je župan predstavil predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva 25,8 milijona prihodkov in 26,7 milijona odhodkov. Kar 10,3 milijona evrov oz. skoraj 40 odstotkov proračuna je namenjenih investicijam. Del prostih proračunskih sredstev bo po principu participatornosti v letu 2020 dodeljen tudi projektom, ki jih bodo predlagali občanke in občani prek svetov krajevnih skupnosti, kar se bo v občini Izola zgodilo prvič. Participatorni del proračuna za leto 2020 je razdeljen na dva dela, za zaledje in mesto, saj imata zelo različne potrebe. Za izvedbo teh projektov je namenjenih po 40.000 evrov za vsako območje. Večina proračunskih sredstev za leto 2020 je sicer še vedno namenjena pokrivanju obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja. Pri investicijah pa je med glavnimi prioritetami izvedba projektov, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje in bivanje občank in občanov ter potencialno prinašajo nova delovna mesta. V proračunu 2020 ni predvideno novo kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje, pa čeprav ima občina po tem letu uspešnega poslovanja ter reprogramiranja kreditov možnost, da za morebitne večje investicije najame dolgoročni kredit v višini 4,5 milijona evrov.
Več

13. decembra 2019
Ocenjevanje škode v gospodarstvu po poplavah v novembru 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-31/2019-15-DGZR z dne 25. 11. 2019 in na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Piran, Izola, Koper in Ankaran.

Navodilo o izpolnjevanju obrazca in obrazec je na spodnji povezavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:
• primarni sektor kmetijske proizvodnje,
• sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013,
• predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. decembra 2019 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si in zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2019.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave november 2019«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so:

• Petra Fras (01 400 31 30),
• Miša Osterc (01 400 31 25) in
• Alenka Marovt (01 400 31 29).

12. decembra 2019
Tradicionalna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

21.decembra, bo v soorganizaciji z izolskim pihalnim orkestrom potekala
tradicionalna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo
letos prvič izpeljana v prenovljeni telovadnici osnovne šole Vojke Šmuc.

Ob 19. uri se obeta nepozaben večer prekrasnih melodij svetovno znanih arij ter
glasbe iz sveta opere in baleta v izvedbi treh slovenskih tenorjev ter
mešanega pevskega zbora Brnistra.

Vljudno vabljeni !

 

 

9. decembra 2019
Vabljeni na razstavo in predstavitev rezultatov urbanistične delavnice

V kulturnem domu bo danes, ob 16. uri, odprtje razstave z naslovom Free space in prometna zasnova/povezanost, pri kateri so sodelovali študentje urbanizma in arhitekture. Plod sodelovanja Občine in Fakultete za arhitekturo sta bili tudi predhodni razstavi z idejami o plavajočem otoku in izolskih kažetah. Tokrat so študentje raziskovali trajnostno mobilnost in pripravili možne idejne rešitve za tri območja v mestu. Osredotočili so se na umik motornega prometa iz mestnega jedra, boljšo povezanost mesta s podeželjem in novo prometno strategijo. Slednja vključuje razmišljanja in predloge rešitev za mirujoči promet oziroma parkirišča, za javni promet, z vzpostavitvijo krožne linije mestnega avtobusa ter za kolesarjenje in postajališča za kolesa.

Mentorji: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom, asist. dr. Miha Konjar, teh. sod. Urša Kalčič, teh. sod. Marko Lazić, teh. sod. Aleš Švigelj v sodelovanju z UI RS, mentorja: dr. Luka Mladenovič, dr. Matej Nikšič, študentje: Taja Fišter, Tjaša Bregar, Neli Zajc, Polina Pomortseva, Lanlan Wei, Velenka Herbez, Arman Jafari, Jana Benedik, Urban Vamberger, Jaka Veber, Dalya Mossad, Dolores Lovrić, Mathew Gorenc.

3. decembra 2019
Vabljeni na brezplačno drsanje danes, med 15. in 17. uro

V parku Pietro Coppo bo danes ob 15. uri znova odprto drsališče. Obiskovalci in ljubitelji ledenih ploskev bodo v naveden času lahko drsali brezplačno, kar omogoča generalni sponzor Ledenega otoka, družba CPK d. d. Z jutrišnjim dnem bo drsališče obratovalo po urniku, s pričetkom ob 12. uri.
Več

Arhiv novic
KOLEDAR
< oktober 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NOVO NA PORTALU

26. oktobra 2021
Sprememba prometnega režima na parkirišču Lonka

Za izboljšanje pretočnosti prometa in večje prometne varnosti je Obč...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!