Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

18. decembra 2020
Sprejet dvoletni proračun Občine Izola
Temeljni akt pripravljen v sodelovanju z občani ter predstavniki strank in list v občinskem svetu

Na 6. izredni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli predlog proračuna Občine Izola za prihodnji dve leti, ki odraža prioritete na gospodarskem, socialnem in razvojnem področju občine. Na ta način bodo uresničeni določeni skupni interesi, ki bodo zvišali kakovost bivanja ljudi v lokalnemu okolju. Pri pripravi tega temeljnega akta so lahko sodelovali vsi občani, fazno je bil predlog predstavljen tudi predstavnikom vseh list in političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. Novost predlaganega proračuna so izglasovani projekti v okviru participativnega proračuna. Občani in občanke so lahko v letošnjem letu predlagali porabo sredstev participativnega proračuna v okviru projekta Soustvarjam skupnost.
Več

17. decembra 2020
Učilnica skozi čas

V Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola so razstavili in posneli zbirko predmetov iz različnih šolskih obdobij, ki segajo tudi v čas ustanovitve šole po drugi vojni. Projekt so poimenovali Učilnica skozi čas.

Video
16. decembra 2020
Vlada podaljšala veljavnost turističnih bonov do konca prihodnjega leta

Vsi prebivalci Slovenije so lani prejeli turistične bone, ki jih je bilo mogoče koristiti za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih, in sicer od 19. junija do njihovega zaprtja zaradi epidemije koronavirusa konec oktobra. Vrednost bona mladoletne osebe znaša 50 evrov, odrasle 200 evrov. Do 1. oktobra je bilo izkoriščenih slabih 900.000 turističnih bonov v vrednosti 113 milijonov evrov. Vlada je zato na seji 3. decembra podaljšala njihovo veljavnost do izteka leta 2021.

Turistični boni – FURS

Nekaj informacij o koriščenju turističnih bonov

– Zakon ponudnikov ne zavezuje, da morajo sprejemati turistične bone, zato je ob rezervaciji dobro preveriti, ali je plačilo z boni možno.

– Lastnik bona lahko plača namestitev zase, za svojo družino ali prijatelje, s katerimi skupaj bivajo v nastanitvenem obratu. Za enkratno bivanje se lahko uporabi več bonov, če je razlika večja od skupne vrednosti unovčenih bonov, pa se jo doplača.

– Turistični bon se lahko unovči večkrat v manjših zneskih.

– Vsakdo lahko stanje vrednosti svojega bona preveri v sistemu eDavki.

– Ob uporabi turističnega bona je treba izpolniti obrazec Potrditev unovčitve bona.

– Turistični bon se lahko prenese enkrat v celotni vrednosti med ožjimi sorodniki.

– Oseba, ki bo unovčila turistični bon ožjega sorodnika, bo morala imeti s seboj podpisano izjavo s strani upravičenca (lastnika bona): Izjava upravičenca o prenosu bona

– Preneseni bon ni deljiv. V primeru, da ne porabite celotnega zneska, ta zapade.

– Če otrok ne bo izkoristil turističnega bona s starši, ampak kako drugače, je treba predhodno izpolniti Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi.

– Vsa potrdila in kopije osebnih dokumentov je treba priložiti na recepciji nastanitvenega objekta.

Več informacij na telefonski številki FURS: 08 200 1005.

15. decembra 2020
Ocenjevanje škode v gospodarstvu po poplavah decembra 2020

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08) zadolženo za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občinah: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Pivka. Občinske komisije bodo v navedenih občinah ocenile škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 (priloženi obvestilu) do 15. januarja 2021.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati najkasneje do 5. januarja 2021 po elektronski pošti na naslov: posta.oizola@izola.si ali po navadni pošti na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (s pripisom »Poplave 2020 – ocenjevanje škode«).

Obrazec 1: Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih

Obrazec 3: Ocena škode na stavbah

Obrazec 4: Ocena delne škode na stavbah

Obrazec 5: Ocena škode na gradbeno-inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

Prijava škode na stvareh

Oškodovanci morajo škodo prijaviti izključno na predpisanih obrazcih.

Navodila za izpolnjevanje vlog

Na »Obrazcu 1« izpolnite rubrike od 1.4 dalje. V tabeli pod točkama 1.7 in 1.8., namenjeni oceni škode, vpišite podatke o parcelnih številkah (A), katastrskih občinah (B) in oceno poškodovane površine (površina ha).

Ostalih podatkov oškodovanci ne izpolnjujete. Vlogo mora oškodovanec lastnoročno podpisati, in sicer na dveh mestih. Na obrazec dopišite tudi svojo telefonsko številko.

Na »Obrazcih 3, 4 in 5« izpolnite rubrike od številke 2 dalje, razen rubrike »2.7. CENTROID x, CENTROID y«. Nato nadaljujte z izpolnjevanjem rubrike 3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU. V rubriko »3.7. KONTAKTNI PODATKI« vpišite telefonsko številko, na katero ste dosegljivi, zaradi dogovora glede obiska ocenjevalne komisije.  Rubrike 4 »Ocena škode« ne izpolnjujete, ker to izpolni občinska komisija. Vlogo mora oškodovanec lastnoročno podpisati, in sicer na dveh mestih.

Postopek ocene škode (pristojnost občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh)

Podatke iz obrazcev občinska komisija najkasneje do 15. januarja 2021 vnese v spletno aplikacijo Ajda. Prijavljeno škodo preverijo regijske komisije in državna komisija za ocenjevanje škode. Državna komisija pripravi končno oceno škode ter jo pošlje Vladi RS. Vso dokumentacijo (obrazce/izvirnike vlog in izpise z Ajde) mora občinska komisija oddati na Izpostavo URSZR Koper, kjer zadevo pregledajo in predajo pristojnemu ministrstvu. Pristojna ministrstva bodo pripravila program za odpravo posledic škode, ki ga bo potrdila Vlada RS. V primeru odobritve s strani Vlade RS, boste upravičeni do dodelitve državnih sredstev za odpravo posledic škode, sami pa boste neposredno sodelovali z državnimi institucijami, ki vam bodo posredovale vse potrebne informacije za morebitno izplačilo odškodnin. Občina Izola nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki so v poplavah nastale fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletni strani URSZR.

14. decembra 2020
Z jutrišnjim dnem odpravljeni nekateri omejitveni ukrepi

Od 15. do vključno 23. decembra bo v veljavi sprostitev določenih ukrepov, sprejetih za zajezitev koronavirusne bolezni.

Po vsej državi:
– bo sproščen javni promet (vozni park bo nekoliko okrnjen, ker so potrebe po prevozu ob zaprtih šolah manjše),
– bodo odprti frizerski saloni,
– bodo odprti saloni za manikuro in pedikuro,
– bodo delovale cvetličarne,
– bodo odprte avtopralnice,
– bodo obratovale kemične čistilnice,
– bodo na voljo bančne in zavarovalniške storitve.

V štirih statističnih regijah, tudi v obalno-kraški, bo omogočeno še dodatno sproščanje ukrepov:
– odprte bodo nekatere trgovine z oblačili, obutvijo in športno opremo,
– delovali bodo avtosaloni.

Prav tako bo odpravljeno gibanje med občinami (vendar samo znotraj regije, v kateri bivate), če boste uporabljali aplikacijo ostanizdrav.

Vlada RS dnevno spremlja obremenjenost zdravstvenega sistema zaradi covida-19 in sedemdnevno povprečje okužb po statističnih regijah, zaradi česar se lahko v naslednjih dneh po posamičnih regijah dogajajo spremembe v obe smeri. V četrtek, 17. decembra, naj bi bilo znano, katere omejitve bodo veljale v času božično-novoletnih praznikov.

 

11. decembra 2020
Italijanska narodna skupnost podprla projekt štirih obalnih občin PI2025

Danes popoldne so predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji – predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani, predsednik Italijanske Unije Slovenije in Hrvaške Maurizio Tremul, italijanski podžupan Mestne občine Koper Mario Steffè, italijanska podžupanja Občine Izola Agnese Babič in italijanska podžupanja Občine Piran Manuela Rojec, izrazili podporo italijanske narodne skupnosti Občini Piran, kot nosilki kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 Piran-Pirano 4 Istria 2025 skupaj s partnerji.

Župan občine Piran Đenio Zadković je skupini izrekel dobrodošlico. Hkrati so jim pripravljalci kandidaturne prijave PI2025 z vodjo kandidaturnega procesa Martino Gamboz predstavili italijansko jezikovno različico prijavne knjige Val sprememb. Italijanska Unija in Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti sta podpisnici Memoranduma o sodelovanju, ki podpirata projekt PI2025. Val sprememb podpira 512 partnerjev.

Vsi prisotni so potrdili podporo projektu PI2025 in nadaljevanje sodelovanja, ki se je vzpostavilo ob pripravi prijavne knjige.

10. decembra 2020
Z dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca do lepših praznikov za družine v stiski

Tudi letos na Radiu Capris odpirajo Hladilnik toplega srca. Stiske družin so še večje kot prejšnja leta, zato je namen akcije osrečiti kar se da veliko število posameznikov, ki praznični mesec preživljajo s cmokom v grlu. Pomagate lahko z darovanjem dobrin ali preko sms-donacije.

Največja dobrodelna akcija na Obali letos poteka v sodelovanju s Studiem Gorenje Koper, Eurospinom in tremi Društvi prijateljev mladine (Koper, Piran in Sežana). Namenjena je družinam in otrokom iz Obalno-kraške regije, ki živijo v velikem pomanjkanju. Potekala bo do zadnjega decembrskega dne.

Podarite lahko praznične dobrote, ki bodo razveselile predvsem otroke iz socialno ogroženih družin. Ker si zaslužijo čarobnost praznikov, bodo zanje pripravljeni lepi darilni paketi. Te bodo društva sproti dostavljala družinam v stiski s področij občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen, Sežana in Ilirska Bistrica.

Po zmožnostih lahko darujete:
– prehrambne izdelke z daljšim rokom trajanja,
– priboljške za praznične dni,
– izdelke za osebno nego in higieno,
– čistila za gospodinjstvo.

Pomagate lahko tudi z donacijo preko sms-sporočila. Ključno besedo OBALA ali OBALA5 pošljite na št. 1919, pri tem pa za družine, ki živijo v stiski, donirate 1 evro oz. 5 evrov. Z zbranimi sredstvi bodo pri Zvezi prijateljev mladine družinam pomagali tako, da jim bodo neposredno krili nekatere stroške (vode, elektrike, ogrevanja, nakupa oblačil za otroke, hrane …).

Radijci so veseli, da se jim je pri letošnji akciji pridružil tudi Eurospin, ki je v lokalne poslovalnice (Koper, Izola, Lucija, Kozina, Sežana in Ilirska Bistrica) namestil zbiralne košare. Na ta način bo Hladilnik toplega srca še bolj dostopen vsem, ki bi želeli pomagati in nimate možnosti, da bi svoj prispevek oddali v pravljični studio Radia Capris, ki se nahaja v koprski Loggi.

Akciji se je letos s pismi Božičku pridružil tudi nakupovalni center Planet Koper. Otroci, ki bodo v praznični nabiralnik pred pravljičnim studiem v koprski Loggi ali v Planetu Koper oddali pismo, bodo prav tako pomagali družinam v stiski. Planet Koper bo namreč od vsakega oddanega pisma namenil 1 evro za akcijo.

Poslušalce, ki bodo obiskali radijski studio, naprošajo, naj zaradi spoštovanja vseh varnostnih ukrepov vstopajo samo na poziv radijske ekipe. Pri vhodu si morajo razkužiti roke, spoštovati medsebojno razdaljo in uporabljati zaščitno masko. Pravljični studio je sicer odprt ob delavnikih od 14.00 do 20.00, ob sobotah od 8.00 do 20.00, ob nedeljah pa od 10.00 do 20.00.

 

 

 

10. decembra 2020
Poslanica varuha človekovih pravic ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

Videopovezava

Spoštovane prebivalke in prebivalci,

v teh dneh mineva 72 let od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Čas pred njenim sprejetjem, na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov leta 1948 v Parizu, je močno zaznamoval svet. Posledice grozot vojne so bile izjemne, prav tako pa prizadevanja za oblikovanje sveta miru, pravičnosti in svobode. Sveta, v katerem bodo vsem, ne glede na njihove družbene, socialne, nazorske, verske ali kakšne druge osebne okoliščine, pripadale enake in neodtujljive pravice. Pravice, ki ščitijo dostojanstvo vsakega človeka, ki so univerzalne in so dostopne vsakomur.

Žal nam izkušnje kažejo, da se s sprejetjem Deklaracije kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin po svetu niso končale. Čeprav je bil ta dokument preveden v več kot 500 svetovnih jezikov in so bili na njegovi podlagi ratificirani številni mednarodni sporazumi in drugi normativni akti, pa je njihovo izvrševanje v nekaterih delih sveta še vedno zelo skromno. V Sloveniji smo v zadnjih desetletjih zagotovo naredili velik napredek, a to ne pomeni, da ne bi mogli biti še boljši. Prav zato je tako zelo pomembno, da naše pravice in temeljne svoboščine, ki smo si jih pridobili in nam jih nenazadnje zagotavljajo Ustava Republike Slovenije in drugi akti, ne le ohranjamo, temveč tudi branimo in jih krepimo.

Ne gre prezreti, da letošnji dan človekovih pravic obeležujemo v času globalne krize. Pandemija koronavirusne bolezni je zahtevala oziroma še zahteva odziv stroke in nenazadnje oblasti. Skoraj vse leto se že srečujemo z ukrepi za zaščito naših življenj in zdravja, ki posegajo v naše pravice in jih omejujejo. A pri tem poudarjam, da morajo biti strokovno utemeljeni, zakoniti, sorazmerni, nediskriminatorni in časovno omejeni. Da bi jih dosledno spoštovali, pa je pomembno tudi splošno zaupanje v ravnanje oblasti, zato je ključno tudi, da so ukrepi sprejeti premišljeno in da so ustrezno pojasnjeni. To še posebej velja za čas razglašene epidemije, saj lahko ravnanje, če ni takšno, posredno sproži tudi dvome v njegovo legitimnost.

Zagotovo pa ta čas prinaša tudi trenutek za razmislek. Pa ne le o pomenu in razumevanju naših pravic, ampak tudi o naših vrednotah in naši kulturi, ki jo z njimi povezujemo. Tu mislim predvsem na pomembnost kulture strpnosti, kulture sprejemanja in dialoga, kulture vključevanja, nenazadnje pa tudi kulture medsebojne komunikacije.

V teh zahtevnih časih se naša prihodnost zdi negotova. Posledice zdravstvene krize se kažejo tudi v epidemiji stisk zaradi bolezni covid-19 ali drugih, izgubi najbližjih, pomanjkanju socialnih stikov, izoliranosti, izgubi službe ali službeni preobremenjenosti ter stiskah, ki so povezane z opravljanjem šole na daljavo in družinskim življenjem. Mnogi so še bolj na robu, kot so bili. Poglobila se je revščina, povečuje se nasilje, naraščata neenakost in diskriminacija, ta globalna kriza pa je povzročila še druge vrzeli, ki načenjajo uresničevanje človekovih pravic.

Da bi si v celoti opomogli in zgradili svet, kot si ga želimo – ki je bolj odporen, pravičen in trajnosten -, pa bomo morali še naprej aktivno vlagati v ukrepe za odpravo teh vrzeli in nenazadnje na prvo mesto ponovno postaviti strpnost, toleranco, sočutje in človečnost. Čeprav se v tej izkušnji včasih počutimo same, pa vendarle nismo ločeni in izolirani, temveč smo del večje človeške izkušnje za katero si srčno želim, da nas ne bi tako delila, ampak bolj povezovala. Da bi drug drugega videli kot enakopravne partnerje in ne kot nasprotnike, da bi se bolj spoštovali in drug drugemu bolj prisluhnili, se slišali ter povezovali in sodelovali za skupne cilje. Socialno partnerstvo je namreč danes pomembnejše kot kadarkoli prej.

Da ne bi zašli še v krizo vrednot, pa sta na vseh področjih nujni aktivna dvosmerna komunikacija in dialog. Le tako namreč lahko dosežemo dogovore in presežemo konflikte, nesoglasja in nestrpnost. Nobena kriza ne sme in ne more biti opravičilo za pomanjkanje dialoga, za arbitrarno sprejemanje odločitev ali posege vanje s pozicije moči. Nenazadnje je družbeno odgovorna skupnost tista, ki prispeva k soustvarjanju pozitivne družbene klime in kulture dialoga. Le tako bo tudi proces okrevanja po pandemiji koronavirusne bolezni lahko učinkovit.

V teh dneh pogosto razmišljam o ljudeh, ki so zboleli, o njihovih svojcih, o vseh tistih, ki so odšli s tega sveta. O vseh naših dragih, ki so v domovih za starejše občane ali drugje v institucionalnem varstvu, o posameznicah in posameznikih, ki so najbolj ranljivi. A sem obenem tudi poln optimizma, da bomo zmogli. Veliko preizkušenj je za nami, še veliko jih je pred nami, zato je tako zelo pomembno, da, čeprav v tem trenutku korake narazen, vendarle stopamo skupaj. Hvala vsem, ki po svojih močeh pomagate in stojite ob strani najbolj ranljivim med nami in skrbite za to, da je njihov glas slišan. Zaupam, da na to solidarnost in povezanost ne bomo pozabili tudi takrat, ko bomo pandemijo prebrodili.

Naj bodo človek in človekove pravice še naprej v osrčju naših prizadevanj za hitrejše, boljše in kakovostnejše okrevanje celotne družbe ter graditve pravičnejše prihodnosti za vse. Naj bo ta čim bolj svetla. Na vseh področjih.

Peter Svetina,
varuh človekovih pravic

 

Fotografija: Tina Dokl

9. decembra 2020
Poplave rek v slovenski Istri in predvideno poplavljanje morja
Reke v slovenski Istri, ki so ponoči poplavljale v večjem obsegu, počasi upadajo, vendar še poplavljajo. V spodnjem toku Dragonje, na območju Sečovelj, se poplavljene površine še ohranjajo.
Gladina morja bo v četrtek zjutraj ponovno izraziteje povišana. Morje lahko poplavi nižje dele obale v višini okoli 30 cm predvidoma med 6. in 8. uro.
Arhiv novic
KOLEDAR
< januar 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NOVO NA PORTALU

15. januarja 2021
Preko filmov v Istro iz domačega naslanjača

Kino Istra/Cinema Istria je celoletni program filmskih projekci...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!