Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

9. marca 2020
OBVESTILO O PRESTAVITVI TERMINA predstavitve rezultatov delavnice za območje Kredo v Izoli

Na podlagi včeraj sprejetih ukrepov Univerze v Ljubljani, s ciljem preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), občina Izola obvešča, da današnja predstavitev in razstava rezultatov delavnice za območje Kredo v Izoli, na kateri so sodelovali študentje urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ne bo izvedena. O novem terminu dogodka, bo javnost pravočasno obveščena.

 

6. marca 2020
Sanacija kamnitih stopnic pod Belvederjem

V sklopu rednega investicijskega vzdrževanja bo Občina skupaj s komunalnim podjetjem sanirala obstoječe kamnite stopnice pod Belvederjem. Z deli v vrednosti dobrih 20.000 evrov bo izvajalec začel sredi prihodnjega tedna. Sanacija stopnic bo zaključena predvidoma do konca meseca marca. V času izvajanja del bo onemogočen prehod za pešce, izvajalec pa bo območje ogradil in ustrezno označil.

3. marca 2020
Predstavitev in razstava rezultatov delavnice za območje Kredo v Izoli – termin predstavitve JE PRESTAVLJEN

V ponedeljek, 9. marca 2020, ob 16. uri bo v prostorih Art Kina Odeon Izola predstavitev rezultatov delavnice za območje Kredo Izola, na kateri so sodelovali študentje urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Na delavnicah je skupina študentov razvijala sodobne ideje bivanja, tako v programskem kot oblikovnem smislu. Delavnica je bila namenjena kritični presoji in preverbi različnih možnosti urejanja območja Kredo v Izoli, s poudarkom na zasnovi sodobnih stanovanjskih enot nižje gostote ter javno odprtih prostorov (povezava z okolico, pešpoti, rekreacija, drobne dopolnilne dejavnosti, ipd.). Delo skupin je bilo usmerjeno v preveritev zmogljivosti območja in prikaze prostorskih posegov.

V razvojne ideje so študentje vpeljali sodobne oblike bivanja z vključevanjem uporabnikov, s poudarkom na bivanju med zelenjem in s pogledom na morje. Vzpostavljanje skupnosti in vezi v odnosih med prebivalci območja Kredo, povezava s kmetijskim prostorom in oblikovanje tržnega prostora, oblikovanje odprtih prostorov za druženje in rekreacijo, razvoj različnih stavbnih tipologij, povezovanje med urbanim in zelenim ter podobno, so samo nekatere ideje, ki so jih študentje vključili v zamisli o prihodnji podobi novega bivalnega okoliša Kredo v Izoli.

Ob 17. uri bo v Kulturnem domu Izola sledilo odprtje razstave.

vabilo_Kredo_3

vabilo_Kredo_3_it

28. februarja 2020
V Izoli označili najvišjo raven vode ob lanskoletnih poplavah

Občina Izola je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Zvezo geografov Slovenije postavila novo oznako visokih voda po zadnjih poplavah v lanskem letu, ko je voda v Izoli presegla najvišjo zabeleženo poplavljanje morja v času spremljanja. Akcija nameščanja oznak visokih voda je namenjena ozaveščanju javnosti o poplavah.
Več

27. februarja 2020
Zdenko Deželak nov poveljnik Civilne zaščite Občine Izola

Danilo Markočič, župan Občine Izola je Zdenka Deželaka, upokojenega komandirja izolske policijske postaje, imenoval za poveljnika Civilne zaščite občine Izola. Namestnik poveljnika še naprej ostaja Denis Udovič, zaposlen na Občinskem inšpektoratu in redarstvu občine Izola.

Zdenko Deželak je po zaključku šolanja leta 1984 zasedel mesto policista na policijski postaji v Kopru. Leta 2005 je prišel v Izolo službovat kot pomočnik komandirja, konec lanskega leta pa je oddelal zadnji delovni dan kot komandir na izolski policijski postaji. »Civilna zaščita je pomemben dejavnik družbene samozaščite, ki ima poleg varovanja ljudi in materialnih dobrin še kopico drugih nalog. Pri našem delu je ključna organiziranost, usposobljenost in usklajenost tako poklicnih kot prostovoljnih reševalnih služb, predvsem pa hitro odzivanje na nepredvidljive dogodke,« je ob imenovanju povedal Deželak, ki mu nova zadolžitev predstavlja motivacijo in izziv, saj bo z delom v okviru civilne zaščite lahko prispeval za dobrobit skupnosti.

V štab civilne zaščite sta bila imenovana dva nova člana: Matija Morato iz Prostovoljnega gasilskega društva Izola in Alojz Padar iz Radio kluba Izola. Člani štaba so še: Dorjan Kaligarič iz JP Komunale Izola, Igor Crnič iz Zdravstvenega doma Izola ter Andrej Nemarnik iz Društva tabornikov Rod Jadranskih stražarjev Izola.

19. februarja 2020
Tečaj za lokalne turistične vodnike na območju istrskih občin

Turistično združenje Portorož bo od 12. do 15. marca že petnajstič zapored organiziralo tečaj za lokalnega turističnega vodnika na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran. Čas za prijavo je še do 9. marca.

Znan je datum letošnjega strokovnega tečaja za lokalne turistične vodnike, ki ga že od leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož. Letos bo tečaj potekal od 12. do 15. marca, vključeval bo tako teoretični del kot tudi terenske vaje. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Podroben program tečaja je že objavljen na spletnem portalu Turističnega združenja Portorož.

Teoretični del tečaja bo 12. in 13. marca potekal v stavbi Krajevne skupnosti Portorož in se bo pričel s predstavitvijo vseh štirih turističnih destinacij, Portoroža in Pirana, Izole, Kopra ter Ankarana. Sledila bodo predavanja o osnovah turističnega vodenja, od etičnega kodeksa in vodniškega obnašanja do tehnik vodenja za različne tržne segmente, nastopanja v javnosti in interpretativnega vodenja. Udeleženci tečaja pa bodo prisluhnili tudi predavanjem o istrski kulinariki, kulturni in naravni dediščini, turističnih produktih in doživetjih slovenske Istre pa tudi o kolesarskem turizmu in sistemu vodenja enodnevnih izletov za goste potniških ladij. Predavali bodo različni strokovnjaki, med njimi predavatelji s Fakultete za turistične študije – Turistica, izkušeni turistični vodniki, predstavniki potovalnih agencij, muzejev in krajinskih parkov. V soboto, 14. marca, se bodo udeleženci podali na terenske vaje v Piran, zadnji dan tečaja, 15. marca, pa bo organizirana praktična simulacija vodenja v avtobusu na celodnevnem izletu po obalnih mestih in zaledju slovenske Istre. Na enak način, s praktično simulacijo vodenja, bo 29. marca potekal tudi izpit. Kdor ga bo uspešno opravil, bo prejel izkaznico lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran, vpisan pa bo tudi v register turističnih vodnikov slovenske Istre.

Cena tečaja znaša 220 evrov in vključuje predavanja, terenske vaje, avtobusni prevoz za študijski izlet in izpit, učno gradivo, izdelavo vodniške izkaznice ter vpis v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole. Čas za prijavo na tečaj je še do ponedeljka, 9. marca.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico in dokazilo o vplačani kotizaciji do vključno ponedeljka, 9. 3. 2020, pošljete po pošti ali e-mailu na naslov patricija.grzinic@portoroz.si oz. Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož. Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z. – 10100-0032634190, odprt pri banki Intesa San Paolo.

Dodatne informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 05/674 82 64 ali na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si.

PRIJAVNICA

PROGRAM IN URNIK TEČAJA

18. februarja 2020
Fekalni kolektor Šared – zaključena dela in sanirane ceste

Skladno s sprejetim programom opremljanja območja Občinskega prostorskega načrta Šared je občina leta 2016 pričela z aktivnostmi za izdelavo projektne dokumentacije za opremljanje prve etape območja Šareda, in sicer za fekalni kolektor oz. kanalizacijski vod, ki je že zgrajen in je povezal območje Šareda s kanalizacijskim omrežjem mesta.


Več

14. februarja 2020
Sprejet program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli

Na 9. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetniki med drugim sprejeli program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za  vzhodno območje industrijske cone v Izoli in poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja za leto 2020.

Občinski svet je sprejel predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli. V prvi obravnavi je bil predlog omenjenega Odloka sprejet na 4. izredni seji decembra lani in posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta. Občinska uprava v času obravnave ni prejela nobene pripombe na predlog Odloka. Občina Izola ima že v veljavi omenjeni Odlok, vendar se je zaradi spremenjene področne zakonodaje in pridobljenih drugih virov financiranja za izvedbo opremljanja, odločila za izdelavo nove strokovne podlage – Elaborata in Odloka.

Občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme v območju opremljanja cone mestne industrije na vzhodu, ki se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. V predlogu Elaborata in Programa opremljanja so skupni stroški opremljanja predmetnega območja s komunalno opremo zmanjšani zaradi drugih virov financiranja, in sicer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 620.723 evrov, prispevek iz državnega proračuna pa znaša dobrih 266.024 tisoč evrov. Skupni stroški opremljanja se bodo tako zmanjšali za 886.747 evrov, posledično bo območje bolj zanimivo za investitorje, saj bodo plačali nižji komunalni prispevek.

V nadaljevanju so občinski svetniki obravnavali in sprejeli predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala Izola za leto 2020, na katerega je nadzorni svet podjetja že podal pozitivno mnenje. Direktor podjetja Denis Bele je na seji predstavil ključne projekte v letošnjem letu. V kolikor bodo pridobljena nepovratna sredstva in vsa potrebna dovoljenja, bo Občina skupaj s komunalnim podjetjem izvedla rekonstrukcija mandrača in dela promenade na Sončnem nabrežju ter delno prenovila ribiški pomol. Kot upravljavec poslovno-stanovanjskega fonda občine Izola bodo nadaljevali bodo tudi z urejanjem in izgradnjo neprofitnih stanovanj. Poudaril je še, da dokončno zaprtje deponije ne vpliva na delovanje zbirnega centra, ki bo uporabnikom na razpolago še naprej po obstoječem urniku.

Svetniki so sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter sklep o prenehanju javnega dobra na manjšem zemljišču na Maliji. Zemljišče je nekoč predstavljajo dostopno pot do objekta Dobrava 10, vendar te funkcije nima več, prav tako ne izpolnjuje več pogojev, da bi se na njem lahko odvijal javni promet, zaradi česar je bilo smiselno status javnega dobra ukiniti.

V nadaljevanju so svetniki potrdili več pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, katerih cilj je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja z optimalnimi ekonomskimi učinki. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnin bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola. Med drugim je bila potrjena prodaja zemljišča ob izolski vpadnici, tik ob krožišču in bencinskem servisu Petrol na vzhodu mesta Izola. Območje, v katerega sodi obravnavana parcela, se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno območje industrijske cone v Izoli in je razdeljeno na prostorske enote. Predmetna nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo A1, ki je namenjena gradnji nestanovanjskih objektov za trgovske, servisne, poslovne, storitvene in skladiščne dejavnosti. Pravni posel prodaje predmetne nepremičnine je že bil potrjen na seji občinskega sveta septembra lani, vendar glede na predvidevanja, da ne bo realiziran do marca 2020, je na podlagi zakona potrebna ponovna potrditev. Nepremičnina bo prodana z metodo javne dražbe.

Potrjena sta bila tudi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V Odbor za gospodarstvo in finance je bil namesto Igorja Franca imenovan nadomestni član Aleksander Krebelj. V svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Izola, pa so bili imenovani sledeči člani: Alan Deško, Maja Cetin, Vesna Pinter Stojnić in Dušan Kitić.

12. februarja 2020
V občini Izola bodo zasadili kar 3000 hrastov

 Na današnjem srečanju z novinarji so župan Občine Izola Danilo Markočič, direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, glavni direktor družbe Slovenski gozdovi Zlatko Ficko in direktor Komunale Izola Denis Bele podpisali pismo o nameri zasaditve 3000 dreves na območju občine Izola, ki jih je za akcijo zagotovil raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Inštitut bo 15. februarja obeležil 3. obletnico obstoja, pred dnevi pa je v Livadah stekla tudi gradnja inovativne in največje lesene zgradbe raziskovalnega inštituta v Sloveniji.

Župan občine Izola Danilo Markočič je v uvodu izrazil veliko zadovoljstvo, da bo do konca prihodnjega leta na območju Livad zgrajena inovativna in večinoma lesena stavba raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. Delovanje vrhunske znanstvene institucije pomeni za Izolo dodano vrednost, med  drugim bodo občanke in občani pridobili priložnost za kakovostna delovna mesta ter veliko dodatnih znanj. Poudaril je pomen širitve raziskovalnih in izobraževalnih institucij izven siceršnjih univerzitetnih središč ter se zahvalil vodstvu raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE za pobudo in sodelovanje pri zasaditvi 3000 hrastov na območju Izole. Nova drevesa bodo bistveno pripomogla k ohranjanju biodiverzitete na področju občine, hkrati pa bodo drevesa prinesla koristi tudi čebelarjem, saj gre za medonosne rastline.


Več

11. februarja 2020
Z arhitekti in urbanisti o pripravah na novi kulturni center

Danes se je v Izoli odvil prvi strokovni posvet arhitektov in urbanistov, ki so razpravljali o bodočem kulturnem centru, ki bo eden glavnih investicijskih projektov v občini v prihodnjih letih. Po besedah župana Danila Markočiča je realno pričakovati, da bo kulturni center zaživel leta 2025, v kolikor ga umestimo na lokacijo, kjer je lastništvo pretežno občinsko, in s postopkom urbanističnega natečaja in priprave prostorskega akta pričnemo čim prej.
Več

Arhiv novic
KOLEDAR
< avgust 2020 >
PO TO SR ČE PE SO NE
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

NOVO NA PORTALU

04. avgust 2020
Predstave za otroke: Rdeča kapica

Vabljeni na prvi avgustovski večer sklo...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!