Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

19. marca 2021
V Strunjanu so se poklonili otrokom, nedolžnim žrtvam fašizma

V spomin na 100. obletnico tragičnega dogodka, ko so 19. marca 1921 strunjanski otroci postali prve žrtve fašističnega nasilja v Evropi, so se ob predsedniku Republike Slovenije v Strunjanu poklonili žrtvam. Slovesnost, ki se je vsako leto množično udeležijo Slovenci ter predstavniki sosednjih držav, Hrvaške in Italije, je letos zaradi pandemije potekala v ožjem krogu.

19. marca 2021
V Livadah bo zgrajen stolpič z 31 stanovanji, prednostno namenjenimi Izolanom

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2020. Obenem so potrdili prodajo več nepremičnin v starem mestnem jedru v skupni vrednosti 549.500 evrov. V drugi obravnavi so potrdili zazidalni načrt za območje Livade I, kjer Občina s Stanovanjskim skladom RS načrtuje gradnjo stolpiča z 31 javnimi stanovanji, prednostno namenjenimi Izolanom.
Več

17. marca 2021
Letošnji dogodki ob Tednu možganov zaznamovani z odnosi

Prejšnje leto je bil Teden možganov zaradi hitrega širjenja virusa odpovedan. Letos sta grafična podoba in način izvedbe drugačna, rdeča nit pa ostajajo odnosi – tema, ki je vedno aktualna, v teh časih morda še bolj.

Človek je kot socialno bitje vedno vpet v takšne ali drugačne odnose. Ljudje bivamo v vzajemni povezavi z drugimi – mi vplivamo nanje in oni na nas, kar je dinamičen proces na več ravneh. Razvili smo izredno zapleten in prefinjen sistem medsebojne komunikacije. Zmožni smo učenja prek socialnih stikov, vzpostavljanja velikih socialnih sistemov in bivanja v njih, prosocialnega vedenja ter sodelovanja na način, ki je drugačen od drugih živih bitij. Pri vsem tem sodelujejo številne možganske strukture in omrežja. Na dogodkih v času Tedna možganov 2021 boste spoznali, kako socialni procesi in vedênje vznikajo iz delovanja naših možganov v interakciji z okoljem; kako na strukturo in delovanje možganov vplivajo odnosi v zgodnjem otroštvu, bogastvo ali siromašnost naših socialnih stikov in kultura, v kateri živimo. Poglobljeno bodo obravnavana vprašanja o evolucijskem razvoju t. i. socialnih možganov, strokovnjaki bodo razpravljali o psiholoških vidikih odnosa do sebe in drugih. Spregovorili bodo o težavah v zaznavanju sebe in oblikovanju ter vzdrževanju odnosov, ki se pojavljajo pri različnih motnjah in boleznih, tudi na področju duševnega zdravja. Pojasnjeno bo, kako okoljski in sociokulturni dejavniki vplivajo na odnose ter na kakšen način se oblikuje odnos znotraj skupin in med njimi, vključno z diskriminacijo, predsodki ter stereotipi. Medtem ko imamo na eni strani intimnost, partnerstvo in prijateljstvo, sta na drugi strani osamljenost in socialna izolacija – raziskovalci se bodo dotaknili obeh delov spektra odnosov, njunega vpliva na možgane in psihološko blagostanje.

Če želite s pomočjo nevroznanosti odkrivati nove dimenzije odnosov, vabljeni k udeležbi.

Program je razvrščen v navedene sklope:

– spletne projekcije filmov med vikendom,
– ponedeljkova plenarna predavanja,
– torkova in četrtkova klinična predavanja,
– sredine top teme v nevroznanosti,
– petkovo okrogla miza,
– delavnice za odrasle in otroke ter komentarje filmov čez – ves teden.

Program bo potekal preko spleta. Podrobnosti na povezavi

Nekatera predavanja bodo dostopna na SiNAPSINEM Youtube kanalu za kasnejši ogled.

Pri organizaciji Tedna možganov so letos združile moči skupine iz Ljubljane, Maribora, Kopra in Novega mesta. Teden možganov 2021: Človek ni otok so omogočili: ARRS, FENS, DANA foundation, Metalka Media, Roche, Adria Lab in druge organizacije ter podjetja, navedena na spletni strani.

 

16. marca 2021
Vabilo na cikel izobraževanj v sklopu operacije Gastronomski zakladi Istre in morja – MARISTRA

Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola in Društvo vinogradnikov slovenske Istre organizirajo izobraževanja s ciljem razviti človeške vire za potrebe podjetniškega delovanja.

Vabljeni na dogodka, ki bosta potekala v sredo, 17. 3. 2021, in v četrtek, 18. 3. 2021, od 18.00 do 19.30.

Datum Ura Tema Predavatelj
1. sreda, 17. 3. 2021 18.00–19.30 Italijanski dnevni gost – kako se je spremenil? Gorazd Skrt
2. četrtek, 18. 3. 2021 18.00–19.30 Digitalni          marketing         je marketing zgodb – kako ga uporabiti? Tine Murn

Predavala bosta uspešna podjetnika in nekdanja predstavnika Slovenske turistične organizacije (STO) v tujini: Gorazd Skrt: nekdanji predstavnik STO v Italiji, sedaj zastopnik številnih podjetij in destinacij v Italiji, ter Tine Murn: nekdanji predstavnik STO v Londonu, sedaj lastnik podjetja, ki deluje v ZDA in VB.

PRIJAVA: izobraževanji bosta potekali preko spletne aplikacije Microsoft Teams. Zaradi pravočasnega posredovanja dostopa do izobraževanj in morebitnega dodatnega obveščanja je potrebna predhodna prijava. Povezavo za spremljanje spletnih izobraževanj boste prejeli na elektronski naslov dan pred dogodkom. Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Prijavite se preko obrazca na povezavi.

Projekt MARISTRA je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino so odgovorni partnerji projekta. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa ESPR v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

16. marca 2021
Deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja na območju Občine Izola

Komunala Izola, d. o. o. bo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Enota Koper, od srede, 17. 3. 2021, do petka, 19. 3. 2021, izvajala deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Deratizacija bo izvedena z obešanjem parafinskih vab v notranjost kanalizacijskih  jaškov.

Na ta način učinkovito vplivamo na zmanjšanje populacije glodavcev (podgane, miši itd.), ki se zadržujejo v kanalizacijskih omrežjih in okolici naših domov oz. tam, kjer imajo na razpolago zadostno količino živil in odpadkov (tudi ostankov hrane). Poleg tega, da povzročajo materialno škodo, so glodavci lahko prenašalci nalezljivih bolezni, zato so ukrepi za zmanjševanje njihovega števila izredno pomembni.

Občanom priporočamo, da poskrbijo tudi za deratizacijo v internih kanalizacijskih omrežjih in okolici stanovanjskih objektov, predvsem pa, da ne izplakujejo v kanalizacijske odtoke in straniščno školjko hrane ter odpadnega jedilnega olja, temveč jih odlagajo v za to namenjene zabojnike oz. zbiralnike. 

Deratizacijo lahko opravljajo izključno pooblaščeni izvajalci, zato se je za naročilo teh storitev treba obrniti neposredno nanje.

Če vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo deratizacije, bo termin premeščen, o čemer vas bomo naknadno obvestili. Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski št. 05 66 34 950 ali 05 66 34 935.

Komunala Izola, d. o. o.

 

10. marca 2021
Cvetni prah povečuje možnost okužbe s koronavirusom

Veliko cvetnega prahu v zraku povečuje možnost okužbe z novim koronavirusom. Stik s cvetnim prahom namreč oslabi protivirusni odziv sluznice dihal.

Podatki raziskav, opravljenih v 31 državah, kažejo, da se je povsod, kjer je bila povečana koncentracija cvetnega prahu v ozračju, že po nekaj dneh povečalo tudi število okužb s koronavirusom.

Trend pogostejših okužb so znanstveniki zaznali tako v gosteje kot redkeje poseljenih območjih. Število okuženih je bilo pri tem odvisno od strogosti omejitvenih ukrepov. Kjer je bilo ustavljeno javno življenje, je bilo število okužb ob primerljivi koncentraciji cvetnega prahu praviloma polovico manjše.

Vir: STA

9. marca 2021
Objavljena javna razpisa: za predfinanciranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij ter projektov v kmetijstvu in gozdarstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS št. 28, z dne 26. 2. 2021, objavil nova javna razpisa, in sicer Javni razpis za predfinanciranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 ter Javni razpis za predfinanciranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Javni razpis za predfinanciranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij PF1, PF3

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

– do 15. 3. 2021,
– do 6. 4. 2021,
– do 3. 5. 2021,
– do 7. 6. 2021.

Po podprogramu PF1.2 Projekti neprofitnih organizacij se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

– pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavod, zbornica, sklad, društvo, ustanova ter ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikat.

Po podprogramu PF3.2 Projekti v gospodarstvu se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

– subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.

Javni razpis za predfinanciranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu PF2      

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

– do 15. 3. 2021,
– do 6. 4. 2021,
– do 3. 5. 2021,
– do 7. 6. 2021.

Po programu PF2.2 Projekti kmetijskih gospodarstev se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

– kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij na povezavi.

Povabilo k oddaji vloge za PF1 in PF3

Povabilo k oddaji vloge za PF2

9. marca 2021
S preventivo v boj proti raku

V boju proti raku, ki letos poteka pod sloganom Obvladovanje raka s cepljenjem, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na pomen odkrivanja rakavih obolenj tudi v času izrednih zdravstvenih razmer. Podatki namreč kažejo, da je bilo v prvem valu epidemije covida-19 ugotovljenih kar za tretjino manj diagnoz raka.
Več

8. marca 2021
Ob mednarodnem dnevu žena

Na današnji dan obeležujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk. Pobudo zanj je dala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin leta 1910.
Več

Arhiv novic
KOLEDAR
< julij 2021 >
PO TO SR ČE PE SO NE
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

NOVO NA PORTALU

28. julija 2021
3. javni posvet: Vse o cepljenju proti covidu-19

O varnosti in učinkovitosti cepiv Spoštovani prebivalci in...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!