Medijsko središče

10 / Novice

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

19. marca 2021
V Livadah bo zgrajen stolpič z 31 stanovanji, prednostno namenjenimi Izolanom

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2020. Obenem so potrdili prodajo več nepremičnin v starem mestnem jedru v skupni vrednosti 549.500 evrov. V drugi obravnavi so potrdili zazidalni načrt za območje Livade I, kjer Občina s Stanovanjskim skladom RS načrtuje gradnjo stolpiča z 31 javnimi stanovanji, prednostno namenjenimi Izolanom.

Uvodoma je dr. Andreja Kutnar, direktorica centra odličnosti InnoRenew CoE, čestitala Občini Izola za zlato plaketo, ki ji jo je podelila Univerza na Primorskem za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze. Nadaljevala je s predstavitvijo delovanja centra odličnosti InnoRenew CoE. Zbrane je seznanila s potekom izgradnje novega objekta – največje lesene zgradbe v Sloveniji. Obenem je spomnila na lansko zasaditev 3000 hrastov v Izoli: vsako drevo, uporabljeno za izgradnjo nove stavbe, so nadomestili z novim. Na inštitutu si zelo prizadevajo za okoljsko skrb in trajnostni razvoj družbe.

Direktor ZD Izola Evgenij Komljanec je za tem predstavil delovanje zdravstvenega doma v epidemiološkem letu. Izpostavil je načrtovano prednostno cepljenje učiteljev. Predvidoma bo potekalo ob petkih, in sicer za zaposlene vseh izolskih šol, sorazmerno s prejetimi količinami cepiva.

Svetniki so nato obravnavali letna poročila, programe dela in finančne načrte javnih zavodov: centra za kulturo, šport in prireditve, mestne knjižnice ter javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte.

V nadaljevanju je občinski svet določil Javni zavod Pokrajinski Muzej Koper za upravljavca pomembnega arheološkega najdišča na izolskem podeželju, naselbine Kaštelir pri Kortah.

V drugi obravnavi je sprejel tudi usklajeni predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer, kjer bo zgrajen nov izolski gasilski dom, ter zazidalnega načrta za območje Livade I, kjer Občina s Stanovanjskim skladom RS načrtuje gradnjo stolpiča z 31 javnimi stanovanji, prednostno namenjenimi Izolanom.

Svetniki so v prvi obravnavi razpravljali o odloku za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Izola.

 Občinski svet je nadalje obravnaval predlog zaključnega računa proračuna Občine Izola. Občina je v letu 2020 realizirala 20,4 milijona evrov prihodkov in 20,2 milijona evrov odhodkov. Preteklo leto je zmanjšala zadolženost za 1,1 milijona evrov. Skupno je v letu 2020 realizirala 898.885 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Leta 2020 se ni dodatno zadolževala. Iz proračuna RS in EU-skladov je lani prejela sredstva v višini 2 milijona evrov. Največji delež predstavljata sofinanciranje projekta opremljanje cone mestne industrije na vzhodu v višini 837.598 evrov ter sofinanciranje projekta izgradnje kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo v višini 301.297 evrov. Občina je v letu 2020 izvedla za 5,7 milijona evrov investicij. Konec leta je bila dolgoročno zadolžena pri poslovnih bankah za 9,5 milijona evrov.

Svetniki so potrdili še rebalans proračuna, pri čemer je šlo izključno za spremembo strukture financiranja projekta Večnamenski oder v dvorani ZD Korte. Višina predvidenih sredstev na postavki ostaja enaka, in sicer 86.000 evrov.

Sprejeli so tudi Sklep o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola. Z njim se določa vrednosti zemljišč za namen prodaje, odkupa in menjave zemljišč ter za postopke ustanovitve služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Izola in na zasebnih nepremičninah za potrebe Občine.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali načrtovane prodaje nepremičnega premoženja v občinski lasti. Občina načrtuje prodajo stanovanj v starem mestnem jedru, na naslovih Veliki trg 7, Skladiščna ulica 4, Ljubljanska ulica 13, Gregorčičeva ulica 62 in Koprska ulica 17, v skupni vrednosti 549.500 evrov. Na pobudo uporabnika zemljišča sta naprodaj tudi nepremičnini na območju Iplas – Polimer v skupni vrednosti 23.436 evrov brez DDV.

Potrdili so tudi predstavljeni elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola za leto 2021.

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov JP Komunala Izola je v nadaljevanju predstavil svetnikom elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Izola za leto 2021, ki ga je občinski svet potrdil s sklepom o sprejemu cenika za zbiranje komunalnih odpadkov.

Novi koncesionar za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, družba Simbio, d. o. o. iz Celja, je predstavil elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola za leto 2021. Občinski svet je s sklepom potrdil cenik za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje ali odstranjevanje.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo potrjenih nekaj zamenjav v odborih in komisijah občinskega sveta.

Za vršilko dolžnosti poslovno-programskega direktorja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola je bila imenovana Zvonka Radojevič.

 

NOVO NA PORTALU

28. julija 2021
3. javni posvet: Vse o cepljenju proti covidu-19

O varnosti in učinkovitosti cepiv Spoštovani prebivalci in...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!