Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

3. 4. 2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o razveljavitvi Odloka o ravnanju s plodno zemljo
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 4. 2019
3. 4. 2019, E-Uradne objave občine Izola 7/2019
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 4. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine s parc.št. 3013 k.o. 2628-Malija (ID184235), ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil parc.št. 3013/2
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30.členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 1949/7 k.o. 2628-Malija (ID 6086800)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 2997/28 (ID 6923829) in parc.št. 2997/29 (ID 6923830), obe k.o. 2715-Cetore
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine 1641/14 k.o. 2626-Izola (ID 1979755), ki bo po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji pridobil parc.št. 1641/19
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 2799/2 k.o. 2629-Dvori nad Izolo (ID 6939133)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 576/2 k.o. Izola, ID znak: parcela 2626 576/2
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi v zvezi s 30. členom Statuta Občine Izola
Veljati začne: 28. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnega varstva v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep župana št. 410-41/19 z dne 12.3.2019
Veljati začne: 27. 3. 2019
27. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 6/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev upokojencev v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 219.člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS in sklep župana št. 410-42/19 z dne 12.3.2019
Veljati začne: 27. 3. 2019
13. 3. 2019, E-Uradne objave občine Izola 5/2019
SKLEP o potrditvi lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
192102.doc potrditev Spr. dop. UO 21/19
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 14. 3. 2019
Povezani predpisi:
17. 9. 2019, E-Uradne objave občine Izola 21/21
SKLEP o potrditvi Sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 131.člen Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 9. 2019

25. 2. 2019, E-Uradne objave občine Izola 4/2019
RAZGLAS o začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 28.člen Zakona o javnih financah, 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drž.proračuna in proračunov sls, 56.člen Statuta OI, 121.člen Poslovnika OS
Veljati začne: 25. 2. 2019
25. 2. 2019, E-Uradne objave občine Izola 4/2019
POPRAVEK JR za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: 5.člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v OI, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v OI, Sklep o izvedbi JR za sofinanciranje LPŠ v OI št. 410-35/2019-1
Veljati začne: 22. 2. 2019
22. 2. 2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 5.člen Zakona o športu, Odlok o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Izola, Pravilnik o merilih za vrednotenje LPŠ v občini Izola, Sklep o izvedbi za sofinancanje LPŠ št. 410-35/2019-1
Veljati začne: 22. 2. 2019
22. 2. 2019, E-Uradne objave občine Izola 3/2019
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: JAVNI RAZPIS
Pravna podlaga: 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz obč.proračuna, 24.a člen Odloka o ustanovitvi JZ CKŠP
Veljati začne: 22. 2. 2019
4. 2. 2019, E-Uradne objave občine Izola 2/2019
ODLOK o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 132.člen Zakona o urejanju prostora, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 5. 2. 2019
21. 1. 2019, E-Uradne objave občine Izola 1/2019
SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 100.člen Statuta Občine Izola in 25. člen Odloka o občinskih taksah v občini Izola
Veljati začne: 22. 1. 2019
10. 12. 2018, E-Uradne objave občine Izola 25/2018
SKLEP o začasnem financiranju Občine Izola v obdobju januar - marec 2019
Vrsta predpisa: SKLEP
Veljati začne: 11. 12. 2018
5. 12. 2018, E-Uradne objave občine Izola 24/2018
POROČILO o izidu drugega kroga volitev za župana
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 5. 12. 2018
30. 11. 2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Izola za predstavnike italijanske narodne skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 30. 11. 2018
30. 11. 2018, E-Uradne objave občine Izola 23/2018
POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev članov Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. 2018
23. 11. 2018, E-Uradne objave občine Izola 22/2018
POROČILO o izidu lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: 90.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 23. 11. 2018
26. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
PRAVILNIK o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: 12.člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 27. 10. 2018
Prenehal veljati: 16. 7. 2019
Razlog prenehanja: nov pravilnik
26. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 21/2018
ODLOK o ustanovitvi Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo UPB1
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. člen Statuta Občine izola, 119.b člen Poslovnika občinskega sveta
Veljati začne: 10. 11. 2018
15. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 20/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 17. in 42. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Livade Izola
Veljati začne: 16. 10. 2018
8. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. in 40. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS 2017 in 2018, 30. in 101. člen Statuta Občine izola, 131. člen Poslovnika OS OI, Odlok o proračunu OI 2018, Odlok o spr. Odl. O praračunu OI 2018, Odl. O rebalansu pr. OI 2018
Veljati začne: 9. 10. 2018
8. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 19/2018
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepr. Z ID znakom parcela 2628 1449/3, 2628 1449/2, 2628 1449/1 in 2628 1502/3
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 9. 10. 2018
1. 10. 2018, E-Uradne objave občine Izola 18/2018
SKLEP o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti / DELIBERA sui criteri per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunita' nazionale italiana autoctona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 15.člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti, 12. člen Zakona o evidenci volilne pravice
Veljati začne: 15. 10. 2018
12. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 17/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem za redne volitve pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 109.člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 12. 9. 2018
3. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 21.,31. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. in 100. člen Statuta Občine Izola, 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola
Veljati začne: 18. 9. 2018
3. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
UGOTOVITVENI SKLEP o potrebni podpori skupine volivcev s potrebnim podpisovanjem na rednih lokalnih volitvah 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 68., 106. in 109. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3. 9. 2018
3. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 41. in 76. člen Zakona o lokalnih volitvah
Veljati začne: 3. 9. 2018
3. 9. 2018, E-Uradne objave občine Izola 16/2018
SKLEP o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste v Izoli (skrajšano: Sklep o spremembi ZN CMI-jug)
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 110.člen, prvi odstavek 119.člena in tretji odstavek 268.člena Zakona o urejanju prostora, 56. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 4. 9. 2018
3. 8. 2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
RAZPIS VOLITEV v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola
Vrsta predpisa: RAZPIS
Pravna podlaga: 11.člen Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, 21. člen Statuta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, Akt predsednika Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
Veljati začne: 3. 8. 2018
3. 8. 2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
POSLOVNIK Občinskega sveta Občine Izola - uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 119.a člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola
Veljati začne: 18. 8. 2018
3. 8. 2018, E-Uradne objave občine Izola 15/2018
ODLOK o turistični taksi v občini Izola
191902.doc spr. in dop. UO 19/19
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 50.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 18. 8. 2018
Povezani predpisi:
29. 7. 2019, E-Uradne objave občine Izola 19/19
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 13. in 14. člen Zakona o spodbujanju turizma
Veljati začne: 13. 8. 2019

23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
ODLOK o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 30. in 101. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 8. 2018
23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30. člen Statuta Občine Izola, 17. in 39. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
Veljati začne: 24. 7. 2018
23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 30.člen Statuta Občine Izola, 19.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za kulturo, šport in prireditve Izola"
Veljati začne: 24. 7. 2018
23. 7. 2018, E-Uradne objave občine Izola 14/2018
SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sprejemu cene za storitev 24-urne dežurne službe
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 3.,4.,5.,9.člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
Veljati začne: 24. 7. 2018

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!