Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

15. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1974
Sklep o soglasju k cenam geodetskih storitev
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službe, Statut oblanega sveta Koper
Veljati začne: 23. 4. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Statut občine Izola
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 27. 3. 1974
Prenehal veljati: 4. 4. 1978
Razlog prenehanja: Nov statut, UO 5/78
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 2. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 28. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja kandidatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 1974
27. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1974
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v skupnosti iz 29. člena zakona
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranja delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 12. 3. 1974
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Družbeni dogovor o ustanovitvi in financiranju dmetijske zemljiške skupnosti na območju občine Izola
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Pravna podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih
Veljati začne: 23. 3. 1974
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in v zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 23. 3. 1974
Prenehal veljati: 25. 3. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 6/78
Povezani predpisi:
4. 10. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/15
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila delegatov, ki jih delegirajo delegacije oziroma konference delegacij v zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščino družbenopolitičnih skupnosti, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 10. 1975

22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Odlok o potrditvi namenske uporabe površin predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in zazidalnega načrta ožjega območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 1974
Prenehal veljati: 4. 3. 2005
Razlog prenehanja: nov odlok - UO 05/05
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
Volitve delegatov za družbenopolitični zbor občinske skupščine
Vrsta predpisa: RAZGLAS
Pravna podlaga: Zakon o volitvi delgacij in delagiranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
Veljati začne: 18. 3. 1974
22. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1974
ODLOK o potrditvi namenske uporabe površin predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in zazidalnega načrta ožjega območja objekta bolnišnice
740501.pdf besedilo Odloka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 12. in 13. čl. Zakona o urbanističnem planiranju, 102. čl. Statuta Občine Izola
Veljati začne: 22. 3. 1974
8. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o določitvi in spremembi imen ulic in mestu Izola ter naseljih Livade in Jagodje
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označbi trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen in naselij, ulic in trgov in označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 3. 1974
8. 3. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1974
Odlok o ustanovitvi samostojnega oddelka za notranje zadeve občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o notranjih zadevah, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 3. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ukinitvi sklada za gradnjo stanovanj za udeležence NOV v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja do 31. marca 1974
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o ureditvi nekaterih vprašanj s področja obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon; Statut občine Izola
Opombe: 23.6.79 preneha veljati 8. čl. odloka
Veljati začne: 8. 1. 1974
Prenehal veljati: 21. 7. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79
Povezani predpisi:
27. 5. 1983, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/14
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja Obrtnega zakona
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Obrtni zakon, Statut občine Izola
Veljati začne: 4. 6. 1983

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Odlok o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih odnosih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 1. 1974
Prenehal veljati: 15. 8. 1981
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 24/81
Povezani predpisi:
26. 4. 1974, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/10
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občineIzola
Veljati začne: 4. 5. 1974

28. 5. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/9
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovnem času prodajaln na drobno, gostinskih obratov, obrtnih delavnic in drugih javnih služb v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 6. 1976

31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o kriterijih in pogojih za določanje vrstnega reda za dodeljevanje najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Oblanega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31. 12. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih in merilih za uporabo sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV obalnih občin
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 1. 1. 1974
31. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 22/1973
Pravilnik o pogojih za pridobitev in odplačilo posojil za investitorje namenskih najemnih stanovanj v družbeni lastnini
Vrsta predpisa: PRAVILNIK
Pravna podlaga: Statut oblalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 31. 12. 1973
14. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
odlok o ustanovitvi obalne samoupravne stanovanjske skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Amandma k ustavi SR Slovenije, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 22. 12. 1973
Prenehal veljati: 7. 1. 1976
14. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 21/1973
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
7. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebnem občinskem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 1973
7. 12. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1973
Sklep o soglasju k cenam storitev socialnega zavoda dom upokojencev v Izoli
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o socialnih zavodih, Odlok o družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 12. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o določitvistopenj občinskih davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1973
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilih osebnega dohodka funkcionarjem skupščine občine Izola ter nadomestilih odbornikom, članom svetov, komisij in drugih kolegijskih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Družbeni dogovor o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1973
Sklep o javni razgrnitvi predloga namenske izrabe površin, predvidene cone rezervata za bolnišnico v Izoli in predloga zazidalnega načrta ožjega objekta območja objekta bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 15. 10. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za gradnjo višinskega vodovoda
Vrsta predpisa: DOGOVOR
Veljati začne: 18. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na Obalni svet Koper
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 22. 7. 1977
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 9/77
Povezani predpisi:
18. 4. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delni nadomestitvi stanarine
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut Obalne skupnosti Koper, zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
Veljati začne: 23. 4. 1975

20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi stanovanjskega standarda
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Dogovor skupščin občin Izola, Koper in Piran o prenosu zadev s področja stanovanjskega gospodarstva na obalni svet Koper
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi kriterijev za socialno ogroženost kmeta borca NOV, kot pogoj za pridobitev pravice do varstvenega dodatka
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o določitvi najvišjih stanarin v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve
Veljati začne: 20. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o splošni prepovedi gradnje v rezervatu, predvidenem za gradnjo objektov splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju odlaganju in odvažanju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 23. 10. 1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
Povezani predpisi:
30. 4. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/7
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o prekrških, Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 5. 1976
Prenehal veljati: 18. 3. 2005
Razlog prenehanja: Uveljavitev novega odloka

20. 7. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1973
Sklep o določitvi najvišje cene za zbiranje in odvoz smeti na območju mesta Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 28. 7. 1973
Prenehal veljati: 1. 5. 1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 6/76
15. 6. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1973
Odlok o ustanovitvi Obalnega solidarnostnega stanovanjskega sklada
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi solidarnostnega stanovanjskega sklada občine Izola in o pooblastitvi Obalnega sveta Koper za ustanovitev enotnega stanovanjskega sklada
Veljati začne: 23. 6. 1973

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!