Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o zaključnem računu o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 28. 7. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1972
Odlok o nalogah na področju narodne obrambe
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 22. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1972
Odlok o ureditvi določenih vprašanj s področja statostnega zavarovanja kmetov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 7. 1972
30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Odlok o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 7. 1972
Prenehal veljati: 7. 1. 1978
Razlog prenehanja: Ukinjen z odlokom, UO 18/77
Povezani predpisi:
28. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/12
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi sklada za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 5. 8. 1972

30. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 10/1972
Sklep o javni razgrnitvi Detajlnega načrta Strunjan
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 21. 4. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Resolucija o razvoju višjega in visokošolskega šolstva na obali
Vrsta predpisa: RESOLUCIJA
Veljati začne: 8. 5. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Sklep o sprejemu finančnega načrta Obalnega sveta Koper za leto 1972
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10. 6. 1972
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/1972
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o pooblastitvi sveta za gospodarstvo za odločanje o cenah in maržah osnovnih živilskih proizvodov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. januarja 1972 do 15. aprila 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o premijah za kravje mleko začas od 1. marca do 31. decembra 1972, Odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. oktobra do 31. decembra 1971, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1972
Odlok o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razporeditvi delovnega časa v okviru petdnevnega delovnega tedna, Statut občine Izola
Veljati začne: 29. 4. 1972
Prenehal veljati: 31. 10. 1979
Razlog prenehanja: Razvelj. z odlokom, UO 2/80
Povezani predpisi:
25. 1. 1980, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/2
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o delovnem času občinskih upravnih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o sistemu državne uprave in izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih, Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 2. 1980

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Statut obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: XIX. amandma k ustavi Socialistične republike Slovenije, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 7. 3. 1972
Povezani predpisi:
2. 6. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 8/8
Popravek statuta Obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: STATUT
Veljati začne: 30. 11. -0001

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
Prenehal veljati: 4. 5. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
21. 7. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o dopolnitvi odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o davkih občanov
Veljati začne: 29. 7. 1972

31. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o davkih občanov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1973

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
30. 12. 1977, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih taksah v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1978

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o določitvi stopenj občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
Povezani predpisi:
8. 12. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 19/19
Odlok o spremembi odloka o določitvi stopen občinskih prispevkov in davkov za financiranje vzgoje in izobraževanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 16. 12. 1972

31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
Odlok o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1972
odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 1. 4. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5. 3. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Statut sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada Obalnega sveta Koper za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 30. 11. -0001
Povezani predpisi:
2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
Spremembe in dopolnitve statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: STATUT
Pravna podlaga: odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 27. 12. 1972

25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o potrditvi statuta sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Veljati začne: 7. 2. 1972
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
Sklep o pooblastitvi podjetja "Investbiro" Koper za opravljanje posameznih storitev v zadevah geodetske službe na območju občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o geodetski službi, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5. 3. 1972
Prenehal veljati: 2. 11. 1974
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 21/74
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1972
poročilo o izidu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti skupščine občine Koper, dne 31. januarja 1972
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin
Veljati začne: 1. 2. 1972
25. 2. 1972, UO PN 1/1972
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 11. -0001
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja 1972 do 31. marca 1972
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Odlok o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1971
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi imena ulice v mestu Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o imenih naselij in označevanju trgov, ulic in hiš, Pravilnik o označevanju imen naselij, ulic, trgov ter o označevanju hiš, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 16. 3. 1974
Razlog prenehanja: nov odlok
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Jagodje II - Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Zakon o razglasitvi, Statut občine Izola
Opombe: 22.10.77 preneha veljati tisti del ZN Jagodje II, ki leži znotraj meja
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 8. 1. 1997
Razlog prenehanja: UO22/97
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta ob ulici Oktobrske revolucije v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o obveznem izločanju sredstev za kritje razlike v stanarini (subvencioniranje)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbneni lastnini, Pravilnik o enotni metodologiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše oz. stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 4. 5. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 10/74
Povezani predpisi:
28. 4. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/6
Odlok o spremembi odloka o določitvi vrednosti posameznih elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, Pravilnik o enotni metodololgiji za izračun revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše, ozuiroma stanovanja, Statut občine Izola
Veljati začne: 6. 5. 1972

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!