Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 1. 8. 1978
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 20/78
Povezani predpisi:
26. 10. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 11. 1973

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Izlola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o varnosti cestnega prometa, Stzatut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
Prenehal veljati: 27. 10. 1990
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 33/90
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Odlok o dodeljevanju družbene denarne pomoči bivšim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, predvojnim revolucionarjem in njihovim družinskim članom
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1971
Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski zbor skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin
Veljati začne: 12. 12. 1971
10. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1971
Odlok o splošni prepovedi gradnje na zazidalnem območju predvidene gradnje objektov splošne bolnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 18. 12. 1971
Prenehal veljati: 28. 7. 1973
Razlog prenehanja: nov odlok
19. 11. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje kmetijstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 27. 11. 1971
19. 11. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občinski zbor skuščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o volitvah odbornikov občinskih skupščin, Statut občine Izola
Veljati začne: 27. 11. 1971
19. 11. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Sklep o javni razgrnitvi razširjene lokacijske dokumentacije za območje zaliva pri Irisu
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 5. 11. 1971
19. 11. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 15/1971
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Jagodje II
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 5. 11. 1971
5. 11. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1971
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta ob ulici Oktobrske revolucije
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 12. 10. 1971
6. 8. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1971
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 14. 8. 1971
6. 8. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1971
Odlok o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o izkoriščanju luk in pristanišč, Statut občine Izola
Veljati začne: 14. 8. 1971
Prenehal veljati: 2. 8. 1975
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/75
Povezani predpisi:
25. 7. 1975, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
odlok o prenehanju velavnosti Odloka o določitvi tarif za uporabo luke in luških naprav v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 2. 8. 1975

2. 7. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1971
Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola
Veljati začne: 3. 7. 1971
2. 7. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 9/1971
Odlok o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 10. 7. 1971
Prenehal veljati: 16. 6. 1973
Razlog prenehanja: nov odlok
Povezani predpisi:
30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi ravni cen za nekatere proizvode in o določitvi marž v prometu na drobno
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o oblikovanju in družbeni kontroli cen, Statut občine Izola
Veljati začne: 7. 1. 1972

4. 6. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1971
Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Izola za leto 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnik skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 12. 6. 1971
31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 47. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji; 102. in 111. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1971
Povezani predpisi:
6. 8. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/11
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 14. 8. 1971

30. 12. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/18
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, Statut občine Izola
Veljati začne: 30. 12. 1971

23. 2. 2015, E-Uradne objave občine Izola 5/5
ODLOK o Proračunu Občine Izola za leto 2015
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 24. 2. 2015

11. 3. 2016, E-Uradne objave občine Izola 6/6
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2016
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29.člen Zakona o javnih financah, določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 12. 3. 2016

6. 3. 2017, E-Uradne objave občine Izola 4/4
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2017
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29.člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 2017

6. 3. 2017, E-Uradne objave občine Izola 4/4
ODLOK o proračunu Občine Izola za leto 2018
172003.doc spr. UO 20/17
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi, 29. člen Zakona o javnih financah, 30. člen Statuta Občine Izola
Veljati začne: 7. 3. 2017

31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje temeljne izobraževalne skupnosti
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1971
31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o oblikovanju sredstev za financiranje telesne vzgoje
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Odlok o ustanovitvi sklada za pospeševanje telesne kulture v občini Izola, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1971
Prenehal veljati: 8. 4. 1973
Razlog prenehanja: Odl. o oblikovanju sredstev za
31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o načinu upravljanja in sestavi skupščine občinskega sklada skupnih rezerv
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1971
Prenehal veljati: 1. 8. 1980
Razlog prenehanja: Razveljavljen za odlokom
31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Odlok o zazidalnem načrtu Cone mestne industrije v Izoli
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o urbanističnem planiranju, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1971
31. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/1971
Poročilo o izidu nadomestnih volitev odbornika zbora delovnih skupnosti skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: POROČILO
Veljati začne: 30. 11. -0001
12. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1971
Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji; 3. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samnoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 20. 3. 1971
Prenehal veljati: 9. 7. 1974
Razlog prenehanja: Prenos na skupnost zdr. varstv
Povezani predpisi:
25. 2. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 5. 3. 1972

2. 3. 1973, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/3
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran, Statut Obalnega sveta Koper
Veljati začne: 10. 3. 1973

12. 3. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 3/1971
Odlok o ustanovitvi in organizaciji skupnih enot in služb civilne zaščite za območje občin Izola, Koper in Piran
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Zakon o narodni obrambi, Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran, Odlok o ustanovitvi in organizaciji enot in služb civilne zaščite za območje občine Izola, Odlok o ustanovitvi in organizaciji enot in služb civil
Veljati začne: 20. 3. 1971
12. 3. 1971, UO PN 3/1971
ODLOK o ustanovitvi sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
720102.pdf Spremembe in dop. UO 3/72
730301.pdf Sprememba UO 1/73
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 10. 3. 1971
Povezani predpisi:
25. 2. 1972, UO PN 1/1
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sklada za izgradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 11. -0001

2. 3. 1973, UO PN 3/3
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnice
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, 3. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 11. -0001

2. 3. 1973, UO PN 3/3
ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi sklada za gradnjo splošne bolnišnica
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 68. člen Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 15. 2. 1972

26. 2. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Odlok o obveznem izločanju sredstev za kritje razlike v stanarinah (subvencioniranje)
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 15. in 12. čl. Temeljnega zakona o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo; 102. in 104. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 6. 3. 1971
26. 2. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor delovnih skupnosti Skupščine občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 23., 24., 25., 112. in 114. čl. Zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin; 105. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 6. 3. 1971
26. 2. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Odlok o stopnji prispevkov za dnevno varstvo otrok v občini Izola za leto 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 1. in 3. čl. Zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971; 102. in 104. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 27. 2. 1971
26. 2. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Odlok o ustanovitvi in organizaciji enot in služb civilne zaščite za območje občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 53., 10., 102. in 147. čl. Zakona o narodni obrambi; 102. in 104. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 6. 3. 1971
Prenehal veljati: 3. 2. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 2/79
26. 2. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 2/1971
Sklep
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 11. in 13. čl. Zakona o urbanističnem planiranju
Veljati začne: 22. 1. 1971
31. 1. 1971, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 1/1971
Odredba o obveznem dostavljanju cenikov za obrtne in gostinske storitve
Vrsta predpisa: ODREDBA
Pravna podlaga: 14., 16. in 26. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, II. tč. Odloka o ukrepih neposredne družbene kontrole cen za obrtne in gostinske storitve; 150. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 31. 1. 1971
Prenehal veljati: 16. 6. 1973
Razlog prenehanja: nov odlok
31. 12. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 28/1970
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Izola za čas od 1. januarja 1971 do 31. marca 1971
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 52. čl. Zakona o financiranju družbeno - političnih skupnosti v SR Sloveniji; 111. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 1. 1. 1971
4. 12. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 26/1970
Odlok o zadržanju cen za posamezna živila in storitve
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 13. in 20. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen, 2. tč. Odloka o maksimiranju cen za posamezna živila in storitve; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 5. 12. 1970
20. 11. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1970
Soglasje k ceniku za uporabo tržnice in ribarnice v Izoli
Vrsta predpisa: SOGLASJE
Pravna podlaga: 13. čl. zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki si opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 102. čl. Statuta občine Izola ter na podlagi Predloga Splošnega komunalnega podje
Veljati začne: 28. 11. 1970
Prenehal veljati: 24. 7. 1976
Razlog prenehanja: Nov sklep, UO 13/76
20. 11. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 25/1970
Sklep o povprečnih osebnih dohodkih za nekatere poklice na območju občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 19. čl. Zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih
Veljati začne: 7. 10. 1970
30. 10. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Odlok o splošni prepovedi parcelacije na zazidalnem območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 16. čl. Zakona o urbanističnem planiranju in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 31. 10. 1970
Prenehal veljati: 3. 7. 1976
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 11/76
30. 10. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Odlok o najnižjem znesku osebnega dohodka za nekatara dela in poklice delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 19. čl. Zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7. 11. 1970
30. 10. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 24/1970
Cenik za uporabo tržnice in ribarnice v Izoli
Vrsta predpisa: CENIK
Pravna podlaga: 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena in 2. čl. Odloka o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena v občini Izola ter 5. čl
Veljati začne: 7. 11. 1970
31. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 20/1970
Tržni red
Vrsta predpisa: TRŽNI RED
Pravna podlaga: 45. čl. Temeljnega zakona o blagovnem prometu in 5. čl. statuta Splošnega komunalnega podjetja Izola
Veljati začne: 8. 8. 1970
17. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o osebnem dohodku in pavšalnem povračilu za kritje materialnih in drugih stroškov funkcionarjem in članom obalnega sveta Koper ter njegovih organov
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 4. in 6. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 25. 7. 1970
17. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o potrditvi tržnega reda
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 45. čl. Temeljnega zakona o blagovnem prometu; 3., 8. ter 155. čl. Temeljnega zakona o prekrških in 102. čl. statuta občine Izola
Veljati začne: 25. 7. 1970
Prenehal veljati: 14. 7. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 19/79

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!