Občina Izola

04 / Iskalnik predpisov

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Iskalnik predpisov
Številka uradne objave :
/
Prikaži:

Pri splošnem iskanju preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka ali v opombah ali v pravni podlagi ali v razlogu prenehanja ali v šifri predpisa. Vrstni red danih besed ni pomemben. Če ne veste katera sklanjatev besede je uporabljena, zapišite iskano besedo delno, npr: ne vemo katera sklanjatev besede občinski je uporabljena, zato v iskalnik vpišemo občinsk.

Pri iskanju po nazivu odloka preverjamo ali vse dane besede v celoti nastopajo v nazivu odloka. Vrstni red danih besed ni pomemben.

17. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 18/1970
Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. tč. Odloka o premijah za kravje mleko v letu 1970 in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18. 7. 1970
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Začasni poslovnik obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: POSLOVNIK
Pravna podlaga: 9. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran
Veljati začne: 30. 6. 1970
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o razmejitvi pristojnosti pri urejanju notranjih razmerij v upravnih organih obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 9. čl. zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji; dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 18. 7. 1970
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. statuta občine Izola; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 5. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena
Veljati začne: 18. 7. 1970
Povezani predpisi:
22. 10. 1976, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravljanju in vzdrževanju javnih vodopreskrbenih objektov na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Statut občine Izola, Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Zakon o prekrških
Veljati začne: 30. 10. 1976

10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o načinu urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih površin na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 1., 6. in 8. čl. Zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18. 7. 1970
Prenehal veljati: 23. 10. 1982
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 28/82
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Odlok o osebnem dohodku in povračilu potnih in drugih stroškov funkcionarjem, odbornikom in članom skupščinskih teles v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 18. 7. 1970
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/1970
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001
27. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 16/1970
Soglasje k cenam avtoturističnega podjetja "Slavnik" Koper v javnem mestnem prometu na območju Občine Izola
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 11. čl. Zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 5. čl. Odloka o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Veljati začne: 5. 7. 1970
6. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 6. čl. temeljnega zakona o financiranju družbeno političnih skupnosti; 3. tč. 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 6. 1970
6. 6. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 14/1970
Odlok o ureditvi javnega mestnega prometa v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 48. čl. temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 14. 6. 1970
Prenehal veljati: 10. 7. 1971
Razlog prenehanja: Odlok o prenehanju veljavnosti
30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o hišnem redu
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 7. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih; 2., 6., 8., 56. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7. 6. 1970
Prenehal veljati: 5. 4. 1980
Razlog prenehanja: nov odlok, UO 8/80
Povezani predpisi:
10. 7. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 17/17
Popravek odloka o izdatih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Veljati začne: 30. 11. -0001

30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Izola za leto 1969
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 66. čl. Zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
Veljati začne: 26. 5. 1970
30. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 13/1970
Odlok o obveznem fluorografiranju prebivalstva v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljnega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 7. 6. 1970
Prenehal veljati: 22. 11. 1974
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 22/74
23. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 12/1970
Odlok o redu, čistoči in varnosti v javnih kopališčih v občini Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o prekrških, Statut občine Izola
Veljati začne: 31. 5. 1970
Prenehal veljati: 31. 3. 1979
Razlog prenehanja: Nov odlok, UO 7/79
16. 5. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 11/1970
Odlok o organizaciji uprave obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Dogovor o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 24. 5. 1970
21. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o upravnih taksah
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 5. čl. temeljnega zakona o upravnih taksah; 2. čl. Zakona o upravnih taksah
Veljati začne: 29. 3. 1970
21. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 7/1970
Odlok o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom obalnega sveta Koper med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 3. točka 63. čl. temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov
Veljati začne: 29. 3. 1970
Povezani predpisi:
31. 3. 1972, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 5/5
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdatkih za potne in druge stroške, ki se priznavajo upravnim organom med materialne stroške
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: Temeljni zakon o srredstvih za delo upravnih organov, Statut občine Izola
Veljati začne: 8. 4. 1972

14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o družbeni denarni pomoči
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 25. in 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22. 3. 1970
14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o ravni stanarin na območju občine Izola v letu 1970
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 13. čl. Zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen; 2. tč. Odloka o ukrepu neposredne družbene kontrole cen za stanarine; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 15. 3. 1970
14. 3. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 6/1970
Odlok o obvezni splošni in sistematični deratizaciji na območju občine Izola
Vrsta predpisa: ODLOK
Pravna podlaga: 99. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 3. in 8. čl. temeljenega zakona o prekrških; 102. čl. Statuta občine Izola
Veljati začne: 22. 3. 1970
21. 2. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi predsednika obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. čl. dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29. 1. 1970
21. 2. 1970, UO občin Il.Bistrica,Izola,Kop 4/1970
Sklep o izvolitvi podpredsednikov obalnega sveta Koper
Vrsta predpisa: SKLEP
Pravna podlaga: 4. in 10. člen dogovora o ustanovitvi skupnega organa samoupravljanja občin Izola, Koper in Piran - Koper
Veljati začne: 29. 1. 1970

Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!