Občina Izola

06 / Občinska uprava

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah
24. decembra 2019
Javno naznanilo o dovolitvi izvršbe SKLEP

Občina Izola, Občinski inšpektorat in redarstvo objavlja javno naznanilo o dovolitvi izvršbe SKLEP.

12. decembra 2019
Ocenjevanje škode v gospodarstvu po poplavah v novembru 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-31/2019-15-DGZR z dne 25. 11. 2019 in na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Piran, Izola, Koper in Ankaran.

Navodilo o izpolnjevanju obrazca in obrazec je na spodnji povezavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:
• primarni sektor kmetijske proizvodnje,
• sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013,
• predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. decembra 2019 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si in zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2019.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave november 2019«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so:

• Petra Fras (01 400 31 30),
• Miša Osterc (01 400 31 25) in
• Alenka Marovt (01 400 31 29).

9. decembra 2019
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

29. novembra 2019
Javno naznanilo o vročitvi odločbe

Občina Izola, Občinski inšpektorat in redarstvo objavlja javno naznanilo o vročitvi odločbe.

 

26. novembra 2019
Poziv k prijavi škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja, med 12. in 14. novembrom 2019

Občinske komisije Občine Izola, Občine Ankaran, Mestne občine Koper in Občine Piran pozivajo oškodovance, da prijavijo škodo, ki je nastala na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, zaradi posledic visokega plimovanja morja, med 12. in 14. novembrom 2019. (več …)

22. novembra 2019
Splošna razprava o predlogu Proračuna občine Izola za leto 2020

Obveščam vas, da smo danes, v Uradnih objavah, št. 27/2019, objavili razglas o začetku splošne razprave o predlogu Proračunu občine Izola za leto 2020.

Predlog Proračuna Občine Izola za leto 2020 vsebuje:
– razglas o začetku splošne razprave,
– predlog Odloka o Proračunu Občine Izola za leto 2020,
– splošni del,
– posebni del,
– načrt razvojnih programov,
– obrazložitev,
– letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020,
– letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020,
– predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leti 2020.

18. novembra 2019
Nadomestne volitve članov Sveta ISNS Izola

Posebna občinska volilna komisija Občine Izola je na svoji 1. redni seji 11. 11. 2019 sprejela Sklep in razpisala nadomestne volitve za 4 člane Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola. Razpis volitev je objavljen na spletni strani pod zaporedno številko 11 LOKALNE VOLITVE 2018 v zavihku Nadomestne volitve članov sveta ISNS Izola, v Uradnih objavah občine Izola, na spletni strani ISNS Izola www.comunitaitaliana.si in oglasni deski ISNS Izola.

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 18. 11. 2019.

14. novembra 2019
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v občini Izola
25. oktobra 2019
Sklep o izboru prejemnikov sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2019 (državne pomoči po skupinskih izjemah)
3. oktobra 2019
Porazdelitev količin komunalnih odpadkov

V skladu s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), je potrebno enkrat letno razdeliti maso komunalnih odpadkov na uporabnike.

Dokument Porazdelitev količin komunalnih odpadkov, z dne 16. 7. 2019, objavljamo v nadaljevanju.

 

Arhiv

NOVO NA PORTALU

13. avgust 2020
Andrej Pavlič: Kaotičnost realnega

Andrej Pavlič se je rodil 18. maja 1957 v Ljubljani. Po konča...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!