Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
20. julija 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

Komunala Izola d. o. o. – Komunala Isola s. r. l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave OI, št. 18/20) razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola.

Rok: do 9. 8. 2021.

16. julija 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave OI, št. 18/20) razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

Rok: do 20. 8. 2021.

6. julija 2021
Svetovalec za nepremičnine – Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za nepremičnine v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola, ki je bil dne 5. maja 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

23. junija 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnega mesta v najem »Park Pietro Coppo«

Predmet razpisa je oddaja prodajnih hišic v izmeri 4 m2 v parku Pietro Coppo. Izklicna cena najema hišice za namene prodaje dekorativnih in okrasnih izdelkov, izdelanih na trajnostni način je 900,00 EUR za celotno trajanje najema. Za izvajanje gostinske dejavnosti s poudarkom na istrski gastronomiji, sladkem programu ter lokalnim pijačam je izklicna cena 1650,00 EUR za celotno trajanje najema.

Prodajno mesto se odda za čas od 15.07.2021 do 30.09.2021.

11. junija 2021
JAVNI RAZPIS na področju razvoja ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola za leto 2021

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 31. 8 .2021.

Vlogo je treba poslati kot priporočeno pošiljko v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ribištvo« do ponedeljka, 31. 8. 2021.

Kot zadnji dan prijave velja datum 31. 8. 2021 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

27. maja 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnega mesta v najem ˝LONKA 2021˝

Predmet razpisa: je oddaja prodajnega mesta – večnamenske prodajne hišice v izmeri 4 m2 za izvajanje trgovinske dejavnosti prodaje spominkov in lokalnih proizvodov. Izklicna cena najema prodajnega mesta je 1.484,00  za celotno trajanje najema.

Prodajno mesto se odda v najem za čas od 26. 06. 2021 do 30. 09. 2021

10. maja 2021
Obvestilo o izbranih kandidatih

Obveščamo vas, da so bili v postopku javne objave za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest občinski redar v Občinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Izola, ki je bil dne 3. februarja 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrani kandidati.

5. maja 2021
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021

Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2021 (Uradne objave št. 25/21), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola (Uradne objave, št. 10/17 in 8/20) in priglašene sheme državne pomoči št. M001-5874190-2017/II pri Ministrstvu za finance in njene dopolnitve z dne 29. 1. 2021, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021.

5. maja 2021
SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE šifra DM C027005, številka DM 4700-15 v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08  – ZTFI-A, 69/08  – ZZavar-E, 40/12  – ZUJF, 158/20  – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 5. 5. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 13. 5. 2021.

SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE šifra DM C027005, številka DM 4700-15 v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Svetovalec za nepremičnine« št.110-9/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

30. julij 2021
Koncerti v parku: Les Babettes

Opis Les Babettes


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!