Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
11. junija 2021
JAVNI RAZPIS na področju razvoja ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola za leto 2021

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 31. 8 .2021.

Vlogo je treba poslati kot priporočeno pošiljko v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ribištvo« do ponedeljka, 31. 8. 2021.

Kot zadnji dan prijave velja datum 31. 8. 2021 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

27. maja 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnega mesta v najem ˝LONKA 2021˝

Predmet razpisa: je oddaja prodajnega mesta – večnamenske prodajne hišice v izmeri 4 m2 za izvajanje trgovinske dejavnosti prodaje spominkov in lokalnih proizvodov. Izklicna cena najema prodajnega mesta je 1.484,00  za celotno trajanje najema.

Prodajno mesto se odda v najem za čas od 26. 06. 2021 do 30. 09. 2021

10. maja 2021
Obvestilo o izbranih kandidatih

Obveščamo vas, da so bili v postopku javne objave za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest občinski redar v Občinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Izola, ki je bil dne 3. februarja 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrani kandidati.

5. maja 2021
JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021

Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Izola za leto 2021 (Uradne objave št. 25/21), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola (Uradne objave, št. 10/17 in 8/20) in priglašene sheme državne pomoči št. M001-5874190-2017/II pri Ministrstvu za finance in njene dopolnitve z dne 29. 1. 2021, Občina Izola objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021.

5. maja 2021
SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE šifra DM C027005, številka DM 4700-15 v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08  – ZTFI-A, 69/08  – ZZavar-E, 40/12  – ZUJF, 158/20  – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

Objava dne 5. 5. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 13. 5. 2021.

SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE šifra DM C027005, številka DM 4700-15 v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za delovno mesto Svetovalec za nepremičnine« št.110-9/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

23. aprila 2021
Javni razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanja Občine Izola in nagrade Občine Izola za leto 2021

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Izola (Uradne objave, št. 9/96 in 21/00), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za zbiranje prijav za podelitev občinskih priznanj in nagrade v letu 2021.

ROK: do vključno četrkta, 20. 5. 2021.

20. aprila 2021
Sklep o izboru prejemnikov sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021
15. aprila 2021
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava, Jagodje 24a, 6311 Izola, ki jo zastopa Matjaž Gergeta, (v nadaljevanju: Krajevna skupnost), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepa Krajevne skupnosti  št. 18-1/2020 z dne 3.12.2020, razpisuje Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava.

15. aprila 2021
Rezultati javnega poziva za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2021
Arhiv

NOVO NA PORTALU

22. junija 2021
Sprejem najuspešnejših devetošolcev

Župan Danilo Markočič je danes v družbi predstavnikov izolskih osnovnih šol...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!