Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Javni natečaji in razpisi
15. aprila 2021
Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2021
15. aprila 2021
Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa v občini Izola za leto 2021
14. aprila 2021
Obvestilo o izbranem kandidatu

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je bil v postopku javnega razpisa za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar – vodja Urada za družbene dejavnosti v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola, ki je bil 19. 3. 2021 javno objavljeno na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje (Obr. PDM-1 št. OA41512),  izbran kandidat.

24. marca 2021
Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javnega razpisa za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec za družbene dejavnosti  v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola, ki je bilo dne 17. februarja 2021 javno objavljeno na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje (Obr. PDM-1 št. NZ74573), izbran kandidat.

19. marca 2021
Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR – VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, rok prijave 8 dni, do vključno 27. 3. 2021

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16  – PZ-F, 52/1615/17  – odl. US, 22/19  – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter 1. odstavka 68. člena, 2. odstavka 69. člena in 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

Objava dne 19. 3. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 27. 3. 2021

PODSEKRETAR – VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (UDD) (šifra DM C027001, številka DM 4200-01) v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola

Javni razpis je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za delovno mesto Podsekretar – Vodja UDD, št.110-7/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

17. marca 2021
Višji svetovalec za okolje in prostor

Obvestilo o izbranem kandidatu

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za okolje in prostor v Uradu za prostor in nepremičnine Občine Izola, ki je bil dne 8. januarja 2021 objavljen na spletni strani Občine Izola in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

12. marca 2021
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »Direktor občinske uprave« Občine Izola. Objava dne 12. 3. 2021, rok prijave: 8 dni

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Izola z dne 18. 8. 2011 (ter spremembami in dopolnitvami), objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE Občine Izola (šifra DM: B017801, številka DM: 4110-01).
Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto na položaju Direktor občinske uprave« na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.
Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Izola (www.izola.si).
Dodatne informacije o javnem natečaju in delovnem področju daje Karmen Pavlič, Služba za pravne zadeve, vsak delovni dan med 8:30 in 10:00 uro, na tel. št.: 05/6600230.

17. februarja 2021
Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, rok prijave 8 dni, do vključno 25. 2. 2021

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter 1. odstavka 68. člena, 2. odstavka 69. člena in 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) objavlja javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

Objava dne 17. 2. 2021, rok prijave: 8 dni, do vključno 25. 2. 2021

SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI šifra DM C027005, številka DM 4200-06 v Uradu za družbene dejavnosti Občine Izola

 Javni razpis je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za delovno mesto Svetovalec za družbene dejavnosti« št.110-3/2021, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Izola.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

5. februarja 2021
JAVNI RAZPIS na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2021

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno srede, 10. 3 .2021. Rok za oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je vključno do srede, 5. 5. 2021.

Vlogo je treba poslati po pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2021« do vključno srede, 10. 3. 2021.

Kot zadnji dan prijave velja datum 10. 3. 2021 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

2. februarja 2021
Javni natečaj za zasedbo treh (3) prostih uradniških delovnih mest “OBČINSKI REDAR”, rok prijave 10 dni, do vključno 13. 2. 2021

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), objavlja javni natečaj za zasedbo treh (3) prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR v Občinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Izola – 3 mesta. 

Javni natečaj je objavljen v priponki.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Občinski redar, št.110-2/2021« na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Izola in Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Izola (www.izola.si).

Arhiv

NOVO NA PORTALU

22. junija 2021
Sprejem najuspešnejših devetošolcev

Župan Danilo Markočič je danes v družbi predstavnikov izolskih osnovnih šol...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!