Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Uradne objave
21. junija 2021
Uradne objave 12/2021

VSEBINA
– ODLOK o javnem redu in miru v občini Izola
– ODLOK o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova hudournik Morer« uradno prečiščeno besedilo (ZN-KHMUPB-1)
– ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola

11. junija 2021
Uradne objave 11/2021

VSEBINA
– ODLOK o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria«
– JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021 (pomoč po pravilu »de minimis«)

7. junija 2021
Uradne objave 10/2021

VSEBINA
– SKLEP o ceniku in režimu parkiranja na plačljivih parkiriščih na območju Občine Izola

5. maja 2021
Uradne objave 9/2021

VSEBINA
– JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – hudournik Morer
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta »LIVADE I«

23. aprila 2021
Uradne objave 8/2021

VSEBINA
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Izola
– SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra

31. marca 2021
Uradne objave 7/2021

VSEBINA
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na delu nepremičnine ID znak: parcela 2626 3540
– SKLEP o določitvi vrednosti zemljišč v občini Izola za potrebe Občine Izola
– SKLEP o potrditvi cenika storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne   službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Izola za leto 2021 št. 946/2021 z dne 18. 2. 2021
– SKLEP o potrditvi cenika izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu 2019 o oblikovanju cen izvajanja storitev   obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za občino Izola, marec 2021, ki ga je izdelala družba Simbio d.o.o.

24. marca 2021
Uradne objave 6/2021

VSEBINA
– SKLEP o spremembi člana uredniškega odbora
– ODLOK o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2021
– ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Izola – Comune di Isola za leto 2020

19. februarja 2021
Uradne objave 5/2021

VSEBINA
– SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2982/16 k.o. 2715 – Cetore (ID 6966824)
– SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 2991/6
– ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Izola
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola

5. februarja 2021
Uradne objave 4/2021

VSEBINA
– JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za leto 2021

20. januarja 2021
Uradne objave 3/2021

VSEBINA
– SKLEP o vrednosti točke za odmero občinskih taks v občini Izola za leto 2021

 

Arhiv

NOVO NA PORTALU

28. november 2021
Ledeni otok: Malo Jači

Malo Jači je štiričlanska skupina iz obale in sicer iz Kopra, Kampela, Prad in Dvorov. Skupina izvaja zaenkrat le prired...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 040 202 762 (Klemen).


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!