Občina Izola

03 / Razpisi in objave

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Oglasna deska
21. junija 2021
Uradne objave 12/2021

VSEBINA
– ODLOK o javnem redu in miru v občini Izola
– ODLOK o zazidalnem načrtu za območje »Kajuhova hudournik Morer« uradno prečiščeno besedilo (ZN-KHMUPB-1)
– ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Izola

17. junija 2021
Javno naznanilo

Občina Izola objavlja javno naznanilo o izdanem dovoljenju za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za čas trajanja javne prireditve – proslava ob dnevu Državnosti dne, 23. 6. 2021.

11. junija 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo.

11. junija 2021
JAVNI RAZPIS na področju razvoja ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Izola za leto 2021

Občina Izola razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v občini Izola za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 31. 8 .2021.

Vlogo je treba poslati kot priporočeno pošiljko v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina Izola, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ribištvo« do ponedeljka, 31. 8. 2021.

Kot zadnji dan prijave velja datum 31. 8. 2021 na poštnem žigu na priporočeni pošiljki.

10. junija 2021
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Občina Izola ponuja organizatorjem volilne kampanje za Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo 11. julija 2021, brezplačna plakatna mesta na štirih lokacijah, in sicer na vsaki lokaciji po eno plakatno mesto:

– Sklep o sprejemu pogojev za plakatna mesta

– Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

8. junija 2021
Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Izola na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/2018, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo .

 

Veljavnost: 8.6.2021 – vključno 6.7.2021

3. junija 2021
Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave Občine Izola št. 18/2020), objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v lasti Občine Izola na naslovu Ljubljanska ulica 17, Izola, v brezplačno uporabo Središču Rotunda, Koper, so.p..

Rok: do 23. 6. 2021

31. maja 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2626 3543/2 in parcela 2626 3540/2.

Veljavnost: 31. 5. 2021 do vključno 21. 6. 2021.

31. maja 2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Naziv: Občina Izola na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018 in 79/2018 – v nadaljevanju ZSDPSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino ID znak: parcela 2715 2991/6.

Veljavnost: 31. 5. 2021 do vključno 21. 6. 2021.

31. maja 2021
Namera o oddaji poslovnega prostora

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola z dne 09.11.2017, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Izola v najem (Uradne objave Občine Izola št. 18/2020), objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v lasti Občine Izola, na naslovu Gregorčičeva 21.

Rok: do 20. 6. 2021.

Arhiv

NOVO NA PORTALU

20. oktobra 2021
Vladni obisk zaobjel tudi Izolo

Vlada RS je včeraj obiskala Obalno-kraško regijo, ki jo sestavljajo občine sl...


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!