Življenje v Izoli

09 / Kmetijstvo in ribištvo

OBČINA IZOLA
COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
Riva del sole 8
SI-6310 Slovenija

ID za DDV: SI16510801

T +386 5 66 00 100
E posta.oizola@izola.si

VLOŽIŠČE, uradne ure
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Torek 8:00 - 12:00
Sreda 8:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00
Četrtek 8:00 - 12:00
Petek 8:00 - 12:00

Ribištvo

Ribištvo je spisalo zgodbo o našem mestu

Prav ribištvo je naše majhno obmorsko vasico spremenilo v mesto in poneslo njeno ime daleč v svet. Na začetku 20. stoletja je bilo naše morje preplavljeno z ribami, kar je omogočilo razvoj industrijskega ribolova. Z gradnjo lesenih plovil so ga podpirale manjše ladjedelnice – škveri, kasneje pa tudi znamenita ladjedelnica 2. oktobra. Z ribje predelovalno industrijo, ki je ponudila veliko število delovnih mest, se je naglo povečalo tudi število izolskih prebivalcev ter priložnost za napredek.

Danes se z ribištvom ukvarjajo le še manjše skupine ribičev z barkami, ki so samo spomin na nekoč mogočno ribiško floto. Ribištvo je Izoli pustilo močan pečat, ki ga je v mestu še danes mogoče začutiti na vsakem koraku.

Zgodovina ribištva in ribištvo danes Ribarnice IZOLANA

Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II. faza (severni del)
Obravnavana investicija se bo izvaja v okviru Četrtega javnega razpisa za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja, ki se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v okviru Operativnega programa izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020).

Občina Izola, kot investitor, želi dodatno urediti območje ribiškega pristanišča Izola, ki je bilo v prvi fazi urejanja financirano iz sredstev Evropskega sklada za ribištvo, v finančni perspektivi 2007-2013. Druga faza urejanja je razdeljena na severni in južni del. Predmetna investicija obravnava severni del in je kot taka bila prijavljena na omenjeni javni razpis.

Splošni cilj: celovita ureditev ribiške infrastrukture

Specifični cilji so predvsem:
• statična sanacija dela pristanišča (SZ del mandrača),
• ustrezna ureditev zaščite pred valovanjem (nadvišanje skalometa),
• izboljšanje pogojev za pretovor ribiških proizvodov s posodobitvijo pristanišča,
• izboljšanje varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju (na območju ribiškega pomola),
• izboljšanje pogojev za delo ribičev,
• primerna ureditev oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo (na območju SZ dela mandrača),
• dodatna ureditev skladiščenje opreme na odprtem,
• dodatna ureditev ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov.

Opis naložbe s predvidenimi rezultati
Naložba predvideva naslednje izboljšave, ki predstavljajo upravičene stroške do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:
• sanacija in nadvišanje obalnega zidu severozahodnega dela mandrača, vključno z malim mandračevim pomolom ter ustrezna ureditev tlakov in meteorne kanalizacije zaradi nadvišanja,
• postavitev 4 instalacijskih omaric za oskrbo plovil z elektriko in vodo,
• postavitev 9 pomožnih plavajočih pomolov ob ribiškem pomolu,
• ustrezna prenova privezna opreme (korpomorti, verige, sinkerji, vrvi, rinke, bitve),
• nadvišanje skalometa glavnega pomola iz kote cca +2,20 na koto +3,20,
• tlakovanje dostopne poti ob skalometu/valobranu z betonskimi tlakovci,
• ureditev podzemnega ekološkega otoka,
• postavitev 44 novih zabojnikov za spravilo mrež (obstoječi se premestijo v šotor za ribiško opremo) vsak z 8 posodami za spravilo opreme,
• postavitev video nadzora na obravnavanem delu ribiškega pristanišča,
• dopolnitev razsvetljave (varnostna razsvetljava) ribiškega pristanišča (na severnem delu mandrača 4 stebri s svetilkami in osvetlitev roba uplovnega kanala v mandrač, na ribiškem pomolu zamenjava 10 stebrov in svetil),
• ureditev 6 parkirnih mest za vozila ribiških subjektov,
• ureditev napajanja vodovoda območja,
• ureditev protipoplavne zaščite s črpalko, okoli območja ledomata in bencinske črpalke (delno upravičeno do sofinanciranja),
• oprema: ročni viličar nosilnosti 1.000 kg, 4 mornarske lestve, tenda nad obstoječimi prodajnimi mizami, zakrivni panel za viličar in ledomat.

V okviru investicije se kot strošek neupravičen do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo uredi še:

• sanacija in nadvišanje obalnega zidu ob bencinski črpalki ter ustrezna ureditev tlakov zaradi nadvišanja,
• ureditev prehoda za pešce (grbina) in poti severno od mandrača,

Po izvedbi investicije je na glavnem pomolu predvidenih 19 priveznih mest, prav toliko pa tudi v severozahodnem delu mandrača, skupaj 38 priveznih mest za ribiška plovila.

Časovni okvir izvajanja
Priprava operacije je potekala v letih 2019 in 2020, ko je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja vključno z gradbenim dovoljenjem. Izvedba obnove je predvidena v letu 2021.

Vrednost obnove
• Ocenjena vrednost obnove: 2.649.107,65 EUR.
• Odobrena nepovratna sredstva Evropske unije iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: 2.160.000,00 EUR.

Ribiški sklad – povezava

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

 


Za pravilno oddajo PRIJAVE NAPAKE vas prosimo, da izpolnite spodnja polja
Per la corretta presentazione della DESCRIZIONE DELL'ERRORE si prega di compilare tutti i campi sottostanti

V center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v letu lahko tudi pokličete. Telefonska številka 041 310 997.


×
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!