Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka