Občinska volilna komisija

040 777 122
ovk.oizola@izola.si
Nina Grižon
Člani (mandatno obdobje 2021 - 2025)
  • Predsednica, Magda Mlač, univ. dipl. prav.
  • Namestnik predsednice, Dean Babič, univ. dipl. prav.
  • Članica, Mirjam Petrak Mlekuž
  • Namestnica članice, Romana Lazički
  • Član, Zoran Stolica
  • Namestnik člana, Hasan Smajlagić
  • Član, Aleksander Krebelj
  • Namestnik člana, Edvard Dečman