Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II. faza (južni del)

140
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
2.199.188,00 €
V teku
Konec leta 2022.
Konec leta 2023.