Obvestilo o prometni zapori zaradi izvajanja del na objektu v Kajuhovi ulici 16

2. 4. 2024 44