Opravljen prvi korak na poti k uskladitvi pogledov na OPN občine Izola

7. 4. 2023 689