Posvetovalna skupina je nadaljevala z obravnavo predlogov za uskladitev OPN z zahtevami Civilne iniciative Gibanje za Izolo

20. 12. 2023 300