Posvetovalna skupina zaključila z oblikovanjem stališč do referendumskih zahtev

1. 2. 2024 452