Občina zaključila z javnimi posveti o OPN

19. 3. 2024 298