Vloge in obrazci - Dogodki, prireditve

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta
UPN Mastercard Visa Maestro VALÚ Moneta Diners club Hal mBills Flik

Kabinet župana

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Urad za gospodarske dejavnosti

Urad za družbene dejavnosti

Urad za prostor in nepremičnine

Urad za splošne zadeve

Urad za komunalne dejavnosti in razvoj

Spletna dovolilnica za enkraten prevoz po občinskih cestah Občine Izola
Taksa: 35,00 - 45,00 EUR
Evidenca oddanih azbestnih odpadkov
Taksa: brezplačno
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za posebno pravico uporabe občinske ceste
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za opravljanje preizkusa poznavanja kraja in lokalnih posebnosti občine Izola
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: brezplačno
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge: brezplačno)
Vloga za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob občinski cesti
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za promet na območju za pešce
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno uporabo občinskih cest
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Vloga za izdajo/podaljšanje/spremembo dovoljenja za opravljanje avto taksi prevozov na območju občine Izola
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje podzemnih vodov in naprav v cestno telo občinske ceste
Taksa: brezplačno